Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?

Vil du digitalisere undervisningen eller...

I PISA-kurset lærer du om en helhetlig modell for omvendt undervisning, også kjent som flipped classroom-metoden. Bokskapet ved Universitetsbiblioteket holder n...

Vil du digitalisere undervisningen eller kurset ditt?
Kalender

Tilbake til hovedvisning Lær å lage poster

Et kurs for deg som ønsker å bli bedre til å lage poster til konferanser mm.

Tirsdag 15.01.19 kl. 09.00-12.00

P48, Vepsebolet (i biblioteket i 1. etg)

Påmeldingsfrist : Søndag 13.01.19

Lær mer om utforming og utskrift av postere – kom på kurs hos Universitetsbiblioteket (UB).

Kurset tar bl.a. opp:

  • Visuelt oppsett (bilde, fonter, farger og design).
  • Det formaltekniske (papirkvalitet, dimensjoner mm.).
  • Utskrift av egen poster (fra UBs storformatprinter).
  • Erfaringsutveksling om utforming av gode postere.

Dette er også et forkurs til Digital fagdag på OsloMet og kan benyttes til å utforme poster som kan vises på selve dagen, 28. februar 2019.

Passer det ikke denne dagen har du også mulighet 8. januar

Kurset arrangeres av Universitetsbiblioteket.
Kursansvarlig: Trude Eikebrokk.