Oppsett av skriver for macOS | Brukerstøtte IT - Ansatt

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?

Web-innholdvisning (Global)

Oppsett av skriver for Mac

Gjør din Mac klar for utskrift på OsloMet. Utskriftssystemet ved OsloMet heter Pullprint.

Følg denne veiledningen for å koble din Mac til Pullprint.

 • 1. Koble Mac til nettverket

  1.1 Koble mot OsloMet-nettverket

  Koble datamaskinen til OsloMet-nettverk slik at utskrift fungerer. Velg mellom:

  1. Koble til eduroam – trådløst nett eller
  2. Koble til VPN.
  1.2 Fargeutskrift

  Velg egen innstilling for fargeutskrift. Standard for utskrift er sort/hvitt.

 • 2. Velg System Preferences (Systemvalg)

  Velg: System Preferences (Systemvalg) fra Apple-menyen øverst til venstre eller fra Dock.

  Skjermbilde: Print for Mac: Velg System Preferences

 • 3. Velg Printers & Scanners

  Under System Preferences (Systemvalg):

  • Velg: Printers & Scanners (Skrivere og skannere)

  Skjermbilde: Select Printers and Scanners

 • 4. Legg til skriver

  Trykk på symbolet for pluss  [+] for å legge til ny printer.

  Merk! Administrasjonsrettigheter kan kreves for å legge til skriver dersom pluss-tegnet [+] er inaktiv i dialogboksen under.

  Skjermbilde: Click Add to add printer

 • 5. Legg til Avansert-ikon

  A. Dersom du ikke har Advanced/avansert-ikon i menyen øverst:

  1. Høyreklikk eller hold Control-tasten nede, mens du klikker på den ledige plassen på verktøylinjen
  2. Trykk: Customize Toolbar... (Tilpass verktøylinje)

  Skjermbilde: Select Windows icon and right-click for menu. Click Customize Toolbar

  B. Dra ikonet til i Verktøylinjen:

  1. Dra og slipp Avansert-ikonet over til verktøylinjen øverst.
  2. Klikk: Done

  Skjermbilde: Drag and drop the Advanced icon to the toolbar

 • 6. Legg til utskrift

  A. Svart/hvit-utskrift

  1. Klikk på Avansert-ikonet som du nettopp la til i verktøylinjen.

  2. Fyll inn innstillingene under:

  • Type: Windows
  • Enhet: Annen enhet
  • URL: smb://print-01.ada.hioa.no/pullprint
  • Navn: Pullprint (valgfritt)
  • Plassering: (valgfritt å navngi plassering)
  • For svart/hvit-utskrift, velg: Generic PCL-skriver

  3. Klikk på: Add (Legg til) - når du er ferdig. Gå til trinn 7.

  Skjermbilde: Enter the settings described above. Click: Add

  B. Fargeutskrift

  1. Klikk på Avansert -ikonet som du nettopp la til i verktøylinjen.

  2. Fyll inn innstillingene under:

  • Type: Windows
  • Enhet: Annen enhet
  • URL: smb://print-01.ada.hioa.no/pullprint
  • Navn: Pullprint (valgfritt)
  • Plassering: (valgfritt å navngi plassering)
  • For fargeutskrift, velg: Generic Post-Script-skriver  

  3. Klikk på: Add (Legg til) - når du er ferdig.

  Skjermbilde: Enter the settings described above. Click: Add

 • 7. Hak av Duplexer

  1. Hak av valget for Duplexer eller Dupleksenhet. Alle våre skrivere har mulighet for to-sidig utskrift.

  2. Trykk: OK eller velg knappen Continue (Fortsett).

  Skjermbilde: Tick: Duplexer. Click: Add

 • 8. Test – skriv ut

  Test med å skrive ut et dokument.

  Skjermbilde: Print a test page

 • 9. Registrert bruker

  Du kan bli bedt om å velge mellom to brukertilganger, «Gjest» eller «Registrert bruker».

  1. Velg: Registered user (Registrert bruker)

  2. Skriv inn Name: OsloMet-brukernavn > Password: OsloMet-passord

  • For student: s123456

  3. NB! Hak av "Remember this password in my keychain" (Arkiver dette passordet på nøkkelringen).

  4. Trykk: OK

  Utskriften skal nå bli sendt til utskriftskøen.

  Skjermbilde: Enter HiOA username and password.