Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / Utskrift

Oppsett av skriver for Mac

Sett opp Pullprint-skriver på din Mac.
 • informasjon

  Utskriftssystemet ved OsloMet heter Pullprint

1. Pullprint for din Mac

1.1 Koble mot OsloMet-nettverket

Koble datamaskinen til OsloMet-nettverk slik at utskrift fungerer. Velg mellom:

 1. Koble til eduroam – trådløst nett eller
 2. Koble til VPN.
1.2 Fargeutskrift

Velg egen innstilling for fargeutskrift. Standard for utskrift er sort/hvitt.

2. System Preferences (Systemvalg)

 • Velg: System Preferences (Systemvalg) fra Apple-menyen øverst til venstre eller fra Dock.

Skjermbilde: Print for Mac: Velg System Preferences

3. Printers & Scanners

Under System Preferences (Systemvalg):

 • Velg: Printers & Scanners (Skrivere og skannere)

Skjermbilde: Select Printers and Scanners

4. Legg til skriver

 • Trykk på symbolet for pluss  [+] for å legge til ny printer.

Merk! Administrasjonsrettigheter kan kreves for å legge til skriver dersom pluss-tegnet [+] er inaktiv i dialogboksen under.

Skjermbilde: Click Add to add printer

5. Legg til Avansert-ikon

A. Dersom du ikke har Advanced/avansert-ikon i menyen øverst:

 1. Høyreklikk eller hold Control-tasten nede, mens du klikker på den ledige plassen på verktøylinjen
 2. Trykk: Customize Toolbar... (Tilpass verktøylinje)

Skjermbilde: Select Windows icon and right-click for menu. Click Customize Toolbar

B. Dra ikonet til i Verktøylinjen:

 1. Dra og slipp Avansert-ikonet over til verktøylinjen øverst.
 2. Klikk: Done

Skjermbilde: Drag and drop the Advanced icon to the toolbar

6. A. Legg til Pullprint - svart/hvit-utskrift

1. Klikk på Avansert-ikonet som du nettopp la til i verktøylinjen.

2. Fyll inn innstillingene under:

 • Type: Windows
 • Enhet: Annen enhet
 • URL: smb://print-01.ada.hioa.no/pullprint
 • Navn: Pullprint (valgfritt)
 • Plassering: (valgfritt å navngi plassering)
 • For svart/hvit-utskrift, velg: Generic PCL-skriver

3. Klikk på: Add (Legg til) - når du er ferdig. Gå til trinn 7.

Skjermbilde: Enter the settings described above. Click: Add

6. B. Legg til Pullprint - fargeutskrift

1. Klikk på Avansert -ikonet som du nettopp la til i verktøylinjen.

2. Fyll inn innstillingene under:

 • Type: Windows
 • Enhet: Annen enhet
 • URL: smb://print-01.ada.hioa.no/pullprint
 • Navn: Pullprint (valgfritt)
 • Plassering: (valgfritt å navngi plassering)
 • For fargeutskrift, velg: Generic Post-Script-skriver  

3. Klikk på: Add (Legg til) - når du er ferdig.

Skjermbilde: Enter the settings described above. Click: Add

7. Hak av Duplexer

 1. Hak av valget for Duplexer eller Dupleksenhet. Alle våre skrivere har mulighet for to-sidig utskrift.
 2. Trykk: OK eller velg knappen Continue (Fortsett).

Skjermbilde: Tick: Duplexer. Click: Add

8. Test – skriv ut

 • Test med å skrive ut et dokument.

Skjermbilde: Print a test page

9. Registrert bruker

Du kan bli bedt om å velge mellom to brukertilganger, «Gjest» eller «Registrert bruker».

1. Velg: Registered user (Registrert bruker)

2. Skriv inn Name: OsloMet-brukernavn > Password: OsloMet-passord

 • For student: s123456
 • For tilsatt: britth

3. NB! Hak av "Remember this password in my keychain" (Arkiver dette passordet på nøkkelringen).

4. Trykk: OK

Utskriften skal nå bli sendt til utskriftskøen.

Skjermbilde: Enter HiOA username and password.

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet