Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / Utskrift

Oppsett av skriver for Linux

Sette opp Pullprint eller annen tilgjengelig multifunksjonsprinter (MFP) for Linux Ubuntu for utskrift på campus.
 • informasjon

  Utskriftssystemet på OsloMet heter Pullprint

1. Koble mot OsloMet-nettverket

Datamaskinen må være tilkoblet OsloMet-nettverket for at utskrift skal fungere.  Velg mellom:

 1. eduroam – trådløst nett eller
 2. VPN-tilkobling

2. Installere Pullprint

 • Gå til System Settings
 • Velg Printers

Systeminstillinger Linux

3. Legg til skriver

 • Velg: Add - for å legge til skriver

Legg til skriver

4. Innstillinger

Velg enhet:

1. Velg i første kolonne: "Windows Printer via Samba"

2. SMB Printer (fyll inn følgende adresse): //print-01.ada.hioa.no/pullprint

3. Legg til ditt OsloMet-brukernavn og OsloMet-passord.

4. Klikk på: Forward

 

5. Oppsett av driver

Start oppsett av driver:

 1. Velg: "Select printer from database"

 2. Velg: "Generic (recommended)" for skrivere

 3. Klikk på: Forward

Slik velger du driver for skriver med Linux

6. Driver-innstillinger

Velg Driver:

 1. Models (første kolonne): Sett driver-modell til "PostScript"
 2. Velg driver: "Generic PostScript Printer Foomatic/..."

Slik setter du driverdetaljer for skriver med Linux

7. Fullfør oppsett

Beskriv skriveren:

 1. Velg et navn/sted for å navngi skriveren, for eksempel: "Pullprint"
 2. Klikk på "Apply" for å fullføre oppsettet

Slik fullfører du oppsett av skriver for Linux

8. Skriver installert

 • Skriver er nå lagt til.

Skriver for LInux er lagt til

9. Server-innstillinger

 • Kjør kommandoen: sudo vim /etc/samba/smb.conf

Serveroppsett for skriver med Linux

10. Klientprotokoll og domene

 • Sett client min protocol til: "SMB2"
 • Sett client mac protocol til: "SMB3"
 • Sett workgroup til: "ADA"

11. Restart smbd

 • Fullfør oppsett ved å kjøre kommando: "sudo service smdb restart"

 

Kontakt IT-servicedesk

Trenger du hjelp med veiledningen? Kontakt IT-servicedesk!


chatbot-portlet