Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Open Access

Retningslinjer for Open Access

Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved OsloMet skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer.
I sitt styremøte nr 2/2011 vedtok styret for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) følgende under sak 117/2011 (jnr. 11/3336, se møtebok):

Open Access

OsloMet – storbyuniversitetet har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen skal gjøres offentlig tilgjengelige i universitetets åpne arkiv for å sikre en fri meningsutveksling rundt forskningen. Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved OsloMet skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer.

OsloMet skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at publiseringskanalen er en Open Access publiseringskanal.

Universitetets åpne institusjonelle åpne arkiv, ODA, skal inneholde fagfellevurderte eller redaksjonelt vurderte vitenskapelige publikasjoner.

Egenarkivering

Alle fagfellevurderte tidsskriftsartikler som utarbeides av ansatte ved OsloMet skal gjøres tilgjengelige i OsloMets åpne arkiv, ODA, så raskt som mulig etter publisering, forutsatt at utgiveren tillater egenarkivering av det vitenskapelige arbeidet.

Alle må laste opp (deponere / egenarkivere) sine vitenskapelige tidsskriftartikler i Cristin. I de tilfellene der tidsskriftene ikke tillater egenarkivering, eller der medforfatter ikke godkjenner dette, lagres publikasjonene i et lukket arkiv. OsloMet har som hovedregel at studenter og forskere egenarkiverer sine publikasjoner for publisering i ODA. Dokumenter som kan gjøres tilgjengelige i ODA er:

  • Fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler registrert i Cristin.
  • Godkjente masteroppgaver av studenter fra OsloMets egne masterprogrammer.
  • Godkjente doktoravhandlinger av studenter fra OsloMets egne forskerutdanningsprogrammer.

Tilgjengeliggjøring i ODA gjøres innenfor rammen av de avtaler som forfatter har inngått med publikasjonens utgiver og utgiverens prinsipper for egenarkivering. Læringssenter og bibliotek (LSB) har ansvar for å avklare rettighetsspørsmål knyttet til tilgjengeliggjøring

Etablering av Open access-tidsskrifter

OsloMet tilbyr teknisk infrastruktur for å opprette Open Access-tidsskrifter i programvaren Open Journal Systems (OJS). Forutsetningen er at følgende retningslinjer følges:

1. Etablering av nye tidsskrifter skal være basert på en faglig og vitenskapelig begrunnelse. Sammenlignbare tidsskrifter må være vurdert før et nytt opprettes.

2. Tidsskriftet skal ha rutiner for fagfellevurdering og skal tilfredsstille kravene til et nivå 1-tidsskrift (jf. de nasjonale retningslinjene).

3. Redaktør(er) og redaksjonsrådsmedlemmer må være navngitte ved opprettelsen av tidsskriftet. Ingen tidsskrift skal opprettes uten at ansvarlig redaktør har førstekompetanse.

4. Tidsskriftet skal være åpent tilgjengelig for leserne. Alle tidsskriftene må bruke Creative Commons-lisensiering som sikrer at verket kan spres fritt, og at det ikke kan utnyttes kommersielt (tidsskriftet tillater egenarkivering i institusjonelt arkiv og på forfatters hjemmeside).

5. Tidsskriftet må ha en realistisk utgivelsespolitikk og årlig utgi minimum seks artikler eller likemannsvurderte bidrag av andre former.

6. Tidsskriftet må kategorisere innholdet, enten i redaktørs kommentarer eller i innholdsfortegnelsen.

7. Normalt stilles det krav om at OsloMet krediteres som utgiver.

8. Retningslinjene vurderes og revideres hvert andre år av relevant instans.

Kontakt


chatbot-portlet