Open Access Policy | Formidling og publisering - Ansatt

Retningslinjer for åpen tilgang til forskning ved OsloMet

Retningslinjer for åpen tilgang til forskning ved OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen i størst mulig grad er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

Åpen tilgang til publikasjoner

OsloMet skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at det er en Open Access-publikasjon.

For å sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering har OsloMet derfor opprettet en støtteordning for å publisere Open Access. I tillegg har universitetsbiblioteket inngått avtaler med flere utgivere om forhåndsbetalt åpen publisering av artikler. Universitetsbiblioteket administrer tilgang til å benytte seg av denne avtalen. Alle vitenskapelige artikler skal egenarkiveres i Cristin slik at de kan tilgjengeliggjøres i OsloMets åpne arkiv, ODA, etter rettighetsklarering.

Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved OsloMet skal være åpent tilgjengelige.

Kontakt

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm, FoU

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer/deponere i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler, kontakt Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for åpne tidsskrifter

E-post :