Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / DIGIN

Om DIGIN

DIGIN er et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av mennesker med spisskompetanse på teknologi, pedagogikk og kvalitet i undervisningen. Målet er økt studiekvalitet. Vi hjelper derfor ansatte til å bli gode på digitale verktøy i undervisningen, og øke kunnskapen rundt samstemt læringsdesign.

DIGIN tilbyr:

 • Kurs og veiledning i god bruk av Canvas
 • Kurs og workshops om digitale verktøy og læringsdesign
 • Inspirasjonsforedrag om digitalisering i undervisningen
 • Veiledning og råd til å utvikle innovativ læringsdesign
 • Nettverksbygging
 • Sparring i utvikling av undervisningsopplegg, emne- og programplaner
 • Hjelp i bruk av digitale verktøy
 • Veiledning til å skaffe lisenser på digitale verktøy
 • Hjelp til å finne pedagogisk-faglige ressurser
 • Gode eksempler på digitale undervisningspraksiser
 • Rådgiving i skriving av søknader, eksempelvis Diku-midler 
chatbot-portlet