Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon

Ofte stilte spørsmål om nye nettsider

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om de nye nettsidene på oslomet.no.

 1. Hvor skal jeg henvende meg hvis jeg har spørsmål og innspill, eller vil melde om feil?
  Meld inn på følgende skjema: https://skjema.uio.no/109310
 2. Det mangler innhold på de nye nettsidene.
  Vi lanserer med prioritert innhold og funksjonalitet. Det prioriterte akkurat nå er studiepresentasjoner og tilhørende innhold, samt innholdet vi ser brukerne våre er mest ute etter. Innholdet som ikke er flyttet til de nye sidene, ligger fremdeles på hioa.no, og vi vil lenke videre dit i en periode framover. 
 3. Når blir nettsidene helt ferdige?

  Prosjektet varer ut 2019. Vi vil hele året jobbe med å få mer innhold på plass samt ytterligere funksjonalitet. Vi vil hele tiden ha et brukerfokus når vi jobber med nettsidene.

 4. Hva skjer med de gamle nettsidene?

  Alt innholdet på hioa.no er tatt vare på av IT. Nettsidene vil eksistere fram til vi har flyttet over innholdet som skal flyttes. De enkelte sidene på hioa.no som er flyttet over, skjules. Dette er viktig for at brukeren skal finne rett side for eksempel ved et google-søk.  Kommer du på en gammel side på hioa.no som er flyttet og dermed fjernet, vil du få veiledning i å finne innholdet på de nye nettsidene.

 5. Jeg får bare opp de gamle nettsidene?
  Slett cache/historikk på nettleseren din, lukk alle faner og prøv på nytt. Enn så lenge anbefaler vi også å bruke Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari når man bruker bærbar pc eller lignende, ikke Internet Explorer. Aller best er nettsidene på mobil – anbefales. Her må du også kanskje slette netthistorikken din for å få opp de nye sidene. 
 6. Jeg ser forskjellig innhold fra gang til gang?
  Vi jobber også kontinuerlig med innholdet, så det vil stadig forekomme endringer. Vi har i tillegg et to-server oppsett for å sikre stabilitet og oppetid. Noen ganger havner brukere på server nummer to, som trenger litt lenger tid for å oppdatere seg på innholdet.  
 7. Hvorfor ser nettsidene ut som de gjør?
  Designen på nettsidene følger den visuelle profilen for OsloMet, og har de samme fargene, fonten, bildestilen med mer som du vil se på andre flater.  Sidene er også laget for å fungere optimalt på mobil (der størsteparten av trafikken kommer fra) Dette har vært førende for oppsettet av nettsidene. Innholdet som blir mest brukt kommer først, og eksterne målgrupper som blant annet potensielle studenter og samarbeidspartnere er prioritert. 
 8. Hvor er de engelske sidene?

  Å få på plass engelske nettsider har høy prioritet etter første lansering. Vi bygger et nytt nettsted for internasjonale brukere tilpasset deres behov, og vil ikke til å speile de norske nettsidene fullt ut. Dette innholdet kommer på plass fortløpende etter hvert som det er klart. I løpet av de nærmeste dagene vil det dukke opp en engelsk forside med lenker inn til de viktigste sidene på hioa.no.

 9. Hvor er filene som tidligere lå på hioa.no?

  Alt innhold som ligger på oslomet.no skal følge lovkrav om universell utforming. Filer kan ikke flyttes over. 98 prosent av filene på hioa.no er ikke universelt utformet.

 10. Hvorfor er det lenket til kontaktskjema så mange steder, og ikke til e-postadresser?

  Vi bruker kontaktskjema blant annet for å sikre best og raskest mulig dialog med brukerne – for at henvendelser skal komme raskest fram til riktig person. Kontaktskjema er ikke personavhengig slik vanlig e-post er. Kontaktskjemaoppsettet er fremdeles under utvikling, og endringer vil basere seg på brukerstatistikk (flere/færre/andre temaer osv.). Det vil komme nynorsk-tekst/overskrifter, mens engelsk versjon kommer senere i sammenheng med engelske sider.

 11. Det mangler innhold på ansattprofilene

  Vi kommer til å prioritere jobbing med dette framover, for at disse sidene skal ha samme grunnleggende funksjonalitet som tidligere.

 12. Hvordan redigerer jeg ansattprofilen min?

  Det er fremdeles samme framgangsmåte som tidligere: Logg deg inn på ansatt.oslomet.no. Klikk på bildet ditt, og velg «rediger profil». Følg deretter instruksene. 

 13. Det er noe feil med søket

  Søket er ikke optimalt slik det er nå, det er en gjenstående jobb med mange mange utenforliggende avhengigheter som må fikses. Et godt søk krever også tilpassing basert på statistikk og innhold fra nettstedet, og vi vil jobbe kontinuerlig med dette framover.

 14. Hvem kontakter jeg hvis jeg vil ha ut innhold på de nye nettsidene?

   Kontakt din lokale nettredaktør eller meld inn på følgende skjema: “Behov for nettside eller ny funksjonalitet på nett?” https://skjema.uio.no/102800 . Det er begrensinger på hvem som kan publisere innhold på din nye nettsidene.

 15. Hvordan finner jeg frem til studentsidene og ansattsidene via oslomet.no?
  I menyen i høyre via lenkene “For studenter” og “For ansatte”.
 16. Hvordan finner jeg fram til Canvas, timeplan og Studentweb på de nye nettsidene?

  Du får tilgang til Canvas, timeplan, Studentweb og de andre verktøyene du trenger for å være student ved OsloMet ved å logge inn på student.oslomet.no. Her finner du alt du trenger for å være student ved OsloMet.

 17. student.oslomet.no ser helt lik ut som før - skal ikke også studentsidene bli nye?

  I første omgang er det OsloMets eksterne nettsider som skal få nytt design.

 18. Hva er forskjellen på student.oslomet.no og oslomet.no?
  Student.oslomet.no er nettsiden for alle som studerer ved OsloMet. Her finner du all informasjon om det å være student. Oslomet.no er universitetets hovedkanal ut mot omverdenen. Der finner du blant annet generell informasjon om universitetet, presentasjon av studier man kan søke på og forskningsartikler. 
 19. Følger de nye nettsidene krav om universell utforming?

  Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt, og vi følger gjeldende krav til universell utforming. Vi har dedikerte personer og verktøy for å følge med på dette. Hvis du opplever at oslomet.no allikevel ikke er tilgjengelig for deg eller finner feil, setter vi veldig stor pris på at du melder det inn her:  https://skjema.uio.no/109310

 20. Følger de nye nettsidene mållova/språkregler?
  Vi jobber med å øke nynorskandelen på innholdet vår etter hvert som vi legger til nytt innhold, og å skape gode rutiner for dette arbeidet. Vi jobber også med klarspråk, det vil si korrekt, klart og brukertilpasset språk.