Finansierings- og forskningsstøtte

Norden

Norden

  1. Nordplus

    Nordplus (nordplusonline.org) gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

  2. Nordforsk

    NordForsk (nordforsk.org) er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk.

  3. Nordisk Innovasjonssenter

    Nordisk Innovasjonssenter (nordicinnovation.org) jobber for å stimulere til innovasjon i Norden gjennom samarbeid mellom nasjonale innovasjonsaktører i og utenfor regionen.