Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Mange forskning-, utvikling og innovasjonsaktiviteter krever ekstra finansiering. Dette kan dekkes av intern eller ekstern finansiering. Ta alltid kontakt med din lokale forskningsstøtte hvis du planlegger å søke intern eller ekstern finansering.

Norden

Norden

 1. Nordplus

  Nordplus (nordplusonline.org) gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

 2. Nordforsk

  NordForsk (nordforsk.org) er et organ under Nordisk ministerråd som fremmer og finansierer nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur

 3. Nordisk Innovasjonssenter

  Nordisk Innovasjonssenter (nordicinnovation.org) jobber for å stimulere til innovasjon i Norden gjennom samarbeid mellom nasjonale innovasjonsaktører i og utenfor regionen.

 4. NOS-HS

  Komiteen for nordiske forskningsråd innen humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) er et samarbeid mellom forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med ansvar for forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. NOS-HS har som mål å styrke informasjonsutvekslingen mellom de nordiske forskningsrådene. Komiteen støtter også samarbeid mellom nordiske forskere ved å finansiere nordiske utforskende workshops.

  Les mer om deres utlysninger på nettsidene deres (aka.fi)