Når noe skjer | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Akutt hjelp

Akutt hjelp

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt vekter ved akutt hendelse/beredskap

Hjelp i utlandet

Telefon :
+4795119181
Ring lokalt nødnummer. Kontakt forsikringsselskapet ditt. Last ned Sjømannskirkens nødapp før du drar.:
Url :
Sjømannskirken

Kontakt

E-post :

Spørsmål eller melding om uønskede hendelser og avvik. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post, det er ikke en sikret måte å kommunisere på. Skal du formidle sensitiv informasjon, ber du om et møte. Behandles kun i vanlig arbeidstid.

Når noe skjer

Når noe skjer

Nødsituasjoner kan oppstå uansett hvor mye man jobber med forebyggende sikkerhet. HiOA kan hjelpe deg med mye, men i akutte situasjoner må nødetater kontaktes.

Akutt hjelp

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

 • Oppgi navn, telefonnummer
 • Si hva som har skjedd og hvor du befinner deg (adresse, bygg, etasje, eventuelt romnummer)
 • Følg instrukser fra nødetat og pass på at noen møter dem på avtalt sted
 • Når nødetaten er varslet, ringer du HiOAs vekter på 40 911 000, slik at de vet om situasjonen og kan hjelpe nødetaten fram til riktig sted
 • Finnes det åpent servicetorg i bygget, bør de informeres
 • Opptre rolig
 • Gi førstehjelp hvis det trengs 

Skyting

Løp vekk hvis du ikke er iumiddelbar nærhet. Ikke gå tiloppsamlingsplass. Hvis du er i nærheten av skuddene,og vurderer det som farlig å løpe vekk, skjul deg, lås eventuelt døra, sett telefonen på lydløs og forhold deg rolig.

Varsle politiet på 112. Hvis du ikke kan snakke, ring likevel 112, slik at nødsentralen kan lytte og spore. 

Hvis du ikke har annet valg,prøvåovermanne skytteren når vedkommende er kommet til deg - det står om livet!

BRANN

Når alarmen går

 • Lukk dører og vinduer.
 • Gå rolig ut gjennom nærmeste nødutgang.

Når du oppdager brann

 • Varsle, utløs brannmelder eller ring 110
 • Redde de som trenger hjelp
 • Slukke hvis du kan
 • Evakuere, gå ut 

Mottak av trusler

Hvis du mottar trusler om bruk av makt eller vold mot mennesker. Notèr deg innholdet i trusselen og kontakt politiet på 02800. Hvis du trenger akutt hjelp, ring 112. Ring deretter 40 911 000 for kontakt med vekter og varsling til beredskapsledelsen. 

Truende situasjoner

Opptre rolig uten å provosere. Hvis situasjonen eskalerer, trekk deg tilbake. Hvis du trenger hjelp fra vekter, ring 40 911 000. Hvis du trenger hjelp fra politiet, ring 112. Si fra episoden til sikkerhet@hioa.no i etterkant.

Straffbare forhold

Hvis du er vitne til en hendelse med mistenkt gjerningsperson, merk deg utseende og hvor den/de drar. Overlat en eventuell pågripelse til politiet. HiOA anmelder alle tyverier og skadeverk på HiOAs materiell. Hvis du personlig er blitt utsatt for en straffbar handling, må du anmelde dette selv. Dette gjelder selv om det har skjedd på HiOAs område. Informér om forholdet til sikkerhet@hioa.no 

Si fra til sikkerhet@hioa.no

 • Brukes til alle type henvendelser om forhold som ikke er akutte nødsituasjoner.
 • Brukes til å si fra om uønskede hendelser og avvik og å si fra om akutte situasjoner i etterkant. 
 • Meldingene leses kun i vanlig kontortid.
 • Ikke send sensitiv informasjon på e-post, da ber du heller om et møte.

Hjelp i utlandet

 • Ring først lokalt nødnummer.
 • Det er også viktig å kontakte forsikringsselskapet ditt raskt.
 • Sjømmanskirkens beredskapstjeneste har nummer + 47 951 19 181 og har en avtale om å hjelpe HiOAs studenter og tilsatte i utlandet.