MSCA-IF | EU | OsloMet - Ansatt

MSCA-IF

MSCA-IF

Hensikten med Marie Skłodowska Curie Action Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF)-initiativet på OsloMet er å bistå eksterne forskertalenter i å søke finansiering til et postdoktoropphold ved OsloMet.

Bakgrunn

MSCA-PF @OsloMet-initiativet ble satt i gang som et tiltak for å utvide og styrke OsloMets samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner i tråd med målene i Strategi 2024. MSCA-PF-programmet gir en unik mulighet til å rekruttere fremragende utenlandske forskere 0-8 år etter gjennomført doktorgrad. Å være vertskap for postdoktorer finansiert av dette programmet gjør at OsloMet får noen av Europas største unge forskertalenter inn i våre forskningsprosjekter. MSCA-PF-kandidater kan også være aktuelle for faste forskerstillinger etter endt prosjektperiode. 

Initiativet ble startet i 2017 da fem utenlandske forskertalenter ble invitert til å søke finansiering fra MSCA-programmet for å bli med i AFIs H2020-prosjekt Positive Environment in Public Participation and Engagement for RRI. To av de fem fikk tilslag og ble ansatt midlertidig av OsloMet i prosjektet. I 2018 fikk en annen kandidat tilslag på finansiering for å jobbe med AFIs forskningsmiljø PANSOC, som forsker på influensapandemier i et historisk perspektiv. Denne søknaden fikk en ekstraordinær høy score på 99 %. 

Det sentrale FoU-støtte-teamet har vært ansvarlige for å gjennomføre rekrutteringsprosessen i nært samarbeid med avdeling for HR på sentralt og lokalt nivå. FoU-støtte-teamet har også samarbeidet tett med forskerne som skal veilede de innkommende postdoktorene. Det er planlagt at ansvaret for denne prosessen skal overføres til FoU-avdelingene på fakulteter og sentra etter hvert. 

Prosessen er kan deles inn i tre faser med en indikativ tidslinje som beskrevet under:

 • Søknadsprosessen

  Fase 1 - Publisering av utlysninger og rekruttering av kandidater (midten av november - mars)

  Utlysningstekster utarbeides av forskere som er interessert i å rekruttere og veilede postdoktorer og publiseres av avdeling for HR i midten av desember. Søkerne kan være av hvilken som helst nasjonalitet eller alder, men må oppfylle programmets kriterier i tillegg til OsloMets egne kriterier:

  • Søkere må ha avlagt doktorgrad før søknadsfristen 
  • Søkere må ha bosted i utlandet og kan ikke ha oppholdt seg i Norge mer enn 12 måneder de siste 3 årene
  • Søkere kan ikke ha mer enn 8 års arbeidserfaring etter avlagt doktorgrad
  • Søkere må være motivert til å fullføre postdoktorprosjektet i stipendperioden
  • Søkere som blir invitert til å delta på MSCA-masterclass er forpliktet til å delta
  • Søkere som ønsker å søke på nytt må ha fått en score på minimum 70 % (threshold) 

  Vurderingen av søkere skjer på grunnlag av søkerens CV og en én-siders beskrivelse av prosjektideen. 

  Av kapasitetshensyn kan det maksimum være to kandidater per veileder eller tre kandidater per veilederteam. 

  Fase 2 - Masterclass og møter mellom kandidater og veiledere (april - mai)

  Masterclass er et to-dagers seminar for kandidater og veiledere arrangert av FoU-støtte-teamet. På seminaret får deltakerne informasjon om og opplæring i søknadsprosessen. Deltakelse på seminaret er obligatorisk. 

  Fase 3 - Søknadsutvikling (mai - september)

  Denne fasen starter umiddelbart etter gjennomføringen av masterclass-seminaret og varer til fram til søknadsfristen (vanligvis i midten av september). I denne fasen utvikler søkeren og veilederen en gjensidig forpliktende fremdriftsplan for arbeidet med søknaden. 

  Etter innsending av søknaden - (år + 1) (februar - september)

  Resultatene fra EU-kommisjonen publiseres gjerne i februar påfølgende år. Hvis søknaden får tilslag, vil FoU-støtte-teamet bistå i prosessen med signering av Grant Agreement (GA) sammen med avdeling for HR og lokal FoU-administrasjon. 
  Avdeling for HR administrerer ansettelsesprosessen for kandidatene som fikk tilslag og bistår kandidaten i organiseringen av flytting til Oslo. FoU-administrasjonen på vertsfakultetet / senteret administrerer prosjektgjennomføringen i tråd med forpliktelsene i GA. 

  Guide for søkere

  Du kan lese mer om MSCA-PF i MSCA-PF-2021 Guide for Applicants (ec.europa.eu - .pdf)

 • Forventet bidrag fra veiledere

  • Forberede utlysningsteksten innen den første uken i desember
  • Velge ut aktuelle kandidater blant søkerne basert på søkernes CV og prosjektbeskrivelse
  • Delta i intervjuer av forhåndsutvalgte kandidater i perioden februar-mars
  • Invitere 1 – 2 kandidater til å søke MSCA-PF-stipend med støtte fra OsloMet
  • Delta på to-dagers masterclass-seminar (slutten av april - første uken i mai)
  • Veilede kandidater gjennom søknadsskrivingen frem til innsending ved å blant annet gi tilbakemelding på søknadsutkast
  • Bidra med informasjon om vertsmiljøet (CV, forskningsfokusgruppe / lab, relevant publikasjoner og forskning)
 • Bidrag fra FoU-støtte-teamet

  • Koordinere rekrutteringsprosessen i samarbeid med avdeling for HR
  • Delta i intervjuer av potensielle kandidater og i oppfølgingen av utvalgte kandidater
  • Planlegge og gjennomføre masterclass 
  • Bidra i utarbeidelsen av en fremdriftsplan for søknadsarbeidet i samarbeid med veileder og kandidat
  • Bidra til at søknaden følger EU-kommisjonens retningslinjer og krav
  • Bidra til at søknaden tilfredsstiller malkravene og at søknaden blir sendt innen søknadsfristen
  • Koordinere ev. søknader om PES-midler
  • Formidle informasjon om søknadsresultater
  • (Ved tilslag) Koordinere prosessen fram til signering av GA
 • Tips til veiledere

  • Ta høyde for juleferie/sommerferie i planleggingen 
  • Bruk gjerne plattformer som Teams, Zoom eller Skype fremfor e-post for å kommunisere med kandidaten
  • Vær oppmerksom på og ta hensyn til eventuelle kulturforskjeller og kandidatens erfaringer og modenhet
  • Hold gjerne FoU-støtte-teamet løpende informert om prosessen
  • Søk om PES-midler for å dekke eventuelle kostnader tilknyttet søknadsprosessen

Kontakt

Kontakt