MSCA-IF | EU | OsloMet - Ansatt

MSCA-IF

MSCA-IF

Hensikten med Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowship (MSCA-IF)-initiativet på OsloMet er å støtte forskertalent i å sikre finansiering til et doktorgrads forskningsopphold ved vårt universitet som MSCA-IF-stipendiat.

Innhold

 1. Bakgrunn
 2. Fase 1 - Publisering av utlysninger og prosess for å rekruttere kandidater 
 3. Fase 2 - Masterclass & ansikt-til-ansikt møte kandidater og veiledere
 4. Fase 3 - Søknadsutvikling
 5. Fase etter innsending
 6. Guide for søkere
 7. Forventet bidrag fra deltakende veiledere
 8. Bidrag fra EU-teamet
 9. Flere tips til veiledere

Bakgrunn

Avhengig av omstendighetene, kan MSCA-IF stipendiater vurderes for faste forskerstillinger. Initiativet for å være vertskap for prestisjetunge MSCA-IF-priser som stipendiater, skal effektivt tjene til å utvide universitetets internasjonale R & I-samarbeidsnettverk.

Dette er et pågående åpent initiativ. Det startet i 2017 med å invitere fem innkommende forskere etter doktorgrad til å søke via MSCA-IF for å bli med i AFIs H2020-prosjekt Positive Environment in Public Participation and Engagement for RRI. To vellykkede kandidater fikk tilskudd og ble ansatt av OsloMet for å bidra til AFIs RRI-prosjekt. I 2018 fikk en søknad som fikk 99% ekstraordinær score, stipendiaten samarbeider med AFIs forskning om historisk influensapandemi.

Dette initiativet er internt finansiert gjennom "Individprogrammet" (som ble utviklet etter suksessen med et annet program, Booster-programmet, som fokuserte på forskerteam). Kostnadene innebærer å være vertskap for en to-dagers masterclass for kandidatene som er valgt å søke og deres veiledere, og refusjon av reiserelaterte kostnader for kandidater som er invitert til å delta.

Teamet som er ansvarlig for ekstern finansiering og forskningsstøtte (det såkalt "EU-teamet") ved FoU-avdelingen gjennomfører rekrutteringsprosessen, i nært samarbeid med personalavdelingen på sentralt og lokalt nivå. EU-teamet samarbeider også med forskerne som skal veilede de innkommende stipendiatene. Hovedaktivitetene som er utført er fordelt i tre trinn med en indikativ tidslinje som følger:

Fase 1 - Publisering av utlysninger og prosess for å rekruttere kandidater
(slutten av november - mars)

Samtaletekster utarbeides av veiledere som er interessert i å rekruttere stipendiater; HR publiserer kunngjøringene i midten av desember. Søkerne kan være av hvilken som helst nasjonalitet eller alder; EUs valgbarhetskriterier for MSCA-IF er kombinert med noen OsloMet-spesifikke som følger:

 • MSCA-IF-stipendet er kun for erfarne forskere (ER) som må ha en doktorgrad
 • OsloMet foretrekker ER-er med minst 1-2 år arbeidserfaring etter doktorgrad
 • Ikke-norsk bosted (maks opphold i Norge: 12 måneder de siste 3 årene)
 • Vurderingen av søkere er basert på CV og en ensiders prosjektidébeskrivelse
 • Søkere må demonstrere motivasjon og forpliktelse til å gjennomføre stipendet
 • Kandidater som er invitert til å delta i masterclass, er pålagt å delta
 • Maksimum av to kandidater per veileder / tre kandidater per veilederteam

Fase 2 - Masterclass & ansikt-til-ansikt møte kandidater og veiledere
(april - mai)

Masterclass er et to-dagers omfattende seminar arrangert og arrangert av EU-teamet for kandidater og veiledere; det gir dem full informasjon og opplæring i søknadsprosessen.

Fase 3 - Søknadsutvikling
(mai - september)

Denne fasen starter umiddelbart etter masterclass og slutter på fristen for å sende inn søknaden (vanligvis @ 10. september). Søker og veileder må følge en avtalt kalenderplan.

Fase etter innsending - (år + 1)
(februar - september)

EU-kommisjonen informerer om evalueringsresultatene i februar året etter; Hvis søknaden får tilslag, håndterer EU-teamet prosessen etter tildelingen frem til og med undertegningen av Grant Agreement (GA). HR avdelingen administrerer ansettelsesprosessen for kandidatene som fikk tilslag og gir støtte til stipendiaten med logistikken knyttet til flytting til Oslo. FoU-teamet for vertsfakultetet / senteret administrerer prosjektgjennomføringen på lokalt nivå og sikrer samsvar med GA.

Guide for søkere

Du kan lese mer om MSCA-IF i EU MSCA-IF-2020 Guide for Applicants.

Forventet bidrag fra deltakende veiledere

 • Forberedelse av teksten for samtale / kunngjøring innen den første uken i desember
 • Forhåndsvalg av interesserte søkere, basert på deres CV og ensiders-prosjektbeskrivelse
 • Delta i eksterne intervjuer av forhåndsutvalgte kandidater gjennom februar-mars
 • Velg kandidater som vil bli invitert til å søke med godkjenning av OsloMet
 • Delta i to-dagers masterclass / møte kandidater f2f (slutten av april-første uken mai)
 • Veilede kandidater gjennom søknadsskrivingen frem til innsending
 • Gi kandidater iterativ tilbakemelding på søknadens innhold
 • Gi informasjon som vert (CV, forskningsfokusgruppe / lab, relevant publikasjoner og forskning)

Bidrag fra EU-teamet

 • Koordinere rekrutteringsprosessen i nært samarbeid med HR-avdelingen
 • Delta i eksterne intervjuer av potensielle kandidater og oppfølgingen av utvalgte
 • Administrer logistikk og innhold for opphold, og gjennomføring av masterclass
 • Lever to-dagers masterclass workshop
 • Utarbeide arbeidsplan til søknadsutviklingen som skal godkjennes av veileder / kandidat
 • Oppfølging av kandidater og veiledere gjennom søknadsskrivingen for å sikre tilpasning til EU-kommisjonens retningslinjer og krav
 • Sikker fullføring av søknadens malkrav og sikre innsending til riktig tidsfrist
 • Koordinere refusjon av utgifter til kandidater / PES-forespørsler
 • Administrer informasjonen om resultater
 • Administrer prosessen etter tildeling (hvis innvilget) frem til signatur av GA

Flere tips til veiledere

 • Det er mye aktuell informasjon for deg i masterclass - Ikke gå glipp av det!
 • Pass på juleferie / sommerferie midt i prosessen
 • Verdsett Skype over e-post for å kommunisere med kandidater
 • Vurdere kandidatenes ulike akademiske kultur og modenhet
 • Hold EU-teamet i loopen
 • Du kan søke om PES-finansiering for å støtte søknadsprosessen

Kontakt

Kontakt