Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Verktøyoversikt / Public 360

Digital møte- og utvalgsbehandling

Slik bruker du Møte- og utvalgsmodulen i Public 360 for digital saksoppfølging av råd og utvalg i OpenGov.

Nedenfor finner du brukerveiledninger for funksjonalitet i Møte- og utvalgsmodulen (MU-modulen) i Public 360.

Bruk av Møte- og utvalgsmodulen i Public 360:

Oversikt over møtedokumenter i OpenGov

Alle møtedokumenter skal publiseres på OpenGov som er en egen portal for publisering av utvalgsdokumenter.

Ved å publisere dokumentene her imøtekommer forvaltningens regelverk om offentlighet og innsyn, se hvordan i veiledning for utvalgssekretærer (PDF)

Kontakt