Droppe til innhold

Midtveisseminar Eva Marie Toreld

Arbeidstittel på avhandlingen:  Tilbakeføringsarbeid med mannlige innsatte i fengsel med høy sikkerhet; hindringer og muligheter

Opponent: professor Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: førsteamanuensis Simon Innvær, OsloMet
Medveileder: professor Anna Lydia Svalastog,  Høgskolen i Østfold
Medveileder: førsteamanuensis Espen Marius Foss, Høgskolen i Østfold

Tid: tirsdag 13. oktober  kl. 10-11.30

Sted:  digitalt i Zoom:
Join Zoom Meeting
https://oslomet.zoom.us/j/62954191144?pwd=bjdrOFA0RGJRL2RHa0kvUHVBTWhGQT09


Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 10.00-10.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 10.30- 11.30  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet