Droppe til innhold

Midtveisseminar for Krisztina Gyüre

Arbeidstittel på avhandling: The evaluation of the program «Comprehensive follow-up of Low-Income Families»
 
Opponent: Forsker Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
 
Hovedveileder: Professor Ira Malmberg-Heimonen
Medveileder: Førsteamanunenis Anne Grete Tøge

Sted: Stensberggaten 26, møterom X537 
Join Zoom Meeting
https://oslomet.zoom.us/j/63699136114?pwd=K25oelIyRGxBWjNIbG9lUFVWUlVpQT09
 
 

Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 09.00-09.30 Framlegg av ph.d.-kandidat 
kl. 09.30- 10.30  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarar,
spørsmål fra sal
chatbot-portlet