Droppe til innhold

Midtveisseminar for Karl Kristian Larsson, 16. okt. kl 12

Arbeidstittel på prosjektet: 

Offentlig digitalisering på begge sider av det digitale skillet

 
Opponent: førsteamanuensis  Sara Hofman, Universitetet i Agder

H
ovedveileder: Professor Marit Haldar, SAM, OsloMet
Medveileder: Professor Tale Skjøsvik, TKD, OsloMet
Fagkontakt arbeidssted:  Markedssjef Espen Sunde, NAV
 
Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal
kl. 12.00-12.30 Framlegg av ph.d.-kandidat 
kl. 12.30- 13.30  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarar,
spørsmål fra sal

 

chatbot-portlet