Droppe til innhold

Midtveisseminar for Ida Krag-Rønne Mannsåker

Arbeidstittel på avhandlingen:
Sosionomens rolle i akuttfasen ved kritisk sykdom hos barn

Opponent: Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda

Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, OsloMet
Medveiledere: forsker Una Stenberg og seniorforsker Andrè Vågan, begge fra 
Mestring.no

Åpning 

kl.13.00-13.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 13.30- 14.30  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet