Meldinger til personvernombudet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Meldinger til personvernombudet

Meldinger til personvernombudet

Personvernombudet skal føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt.

Meldinger 

År 2018

Sak 1

Behandlingsansvarlig: HiOA, Fakultet for teknologi, kunst og design, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Fakultetsdirektør Maren Kristine Moen

Formål: Behandling av tilbakemeldinger på seminar for alle ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Type opplysninger: Navn og e-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Nei.

Sak 2

Behandlingsansvarlig: OsloMet, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Seksjonssjef Lars Erik Vorland

Formål: Undersøkelse av ansattes og besøkendes reiser til og fra OsloMet

Type opplysninger: Adresse og e-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til TØI.

Databehandleravtale: Sak 18/01680

Sak 3

Behandlingsansvarlig: OsloMet, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen

Kontaktperson: Tanja Vaage, tanjav@oslomet.no, tlf. 97740363

Formål: OsloMet gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant 1. prioritetssøkere til bachelor- og masterstudier. Målet med undersøkelsene er å avdekke hvorfor søkerne (motivasjon og drivere) ønsker å studere ved OsloMet.

Type opplysninger: I undersøkelsen benyttes følgende opplysninger: (navn), epostadresse, postnummer/ poststed, studienavn/ -kode. Svarene på undersøkelsen knyttes kun til studievalg og geografisk tilhørighet - ikke til person.

Hentet fra: Den registrerte. 1. prioritetssøkere til OsloMet - bachelor og masterstudier 2018

Utlevert: Ja, til Kantar TNS AS.

Databehandleravtale: Sak 18/

År 2017

Sak 1

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: HR-direktør Geir Haugstveit.

Formål: Kursadministrasjon.

Type opplysninger: Navn, telefonnummer, E-postadresse, organisatorisk tilhørighet, evt. allergier, hvilket kurs. 

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Nei.

Databehandleravtale: Sak 17/02976.

Sak 2

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen.

Formål: Spørreundersøkelse for å få et tydelig bilde av hva eksterne målgrupper synes er viktigst på nettsidene til høgskolen.

Type opplysninger: E-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til Marit Letnes Media AS og Surveymonkey.

Databehandleravtale: Sak 17/03231.

Sak 3

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Digital eksamen

Type opplysninger: Navn, personnummer, E-postadresse, brukernavn, identifikator i tredjepartstjeneste som Feide eller FS, studentarbeid, eks. arbeidsprøve eller eksamensbesvarelser, vurdering av studentarbeid inklusive eventuell klagehåndtering, IP-adresse for aktive server sesjoner og hendelsesinformasjon om endringer definerende for en eksamen  og i forbindelse med gjennomføring av en eksamen.

Hentet fra: Den registrerte

Utlevert: Ja, til Inspera Assessment

Databehandleravtale: Sak 16/07750.

Sak 4

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen

Formål: Internkommunikasjon ved å bruke e-postlister med ansattes HiOA-epostadresser. Forskningsformidling ved å bruke epostlister med eksterne epostadresser (den enkelte har gitt adressen frivillig for å motta epost. Samtykketekst og muligheter for avmelding i hver epost som blir sendt ut).

Type opplysninger: Navn og E-postadresse.

Hentet fra: Eksterne epostadresser hentes fra den registrerte selv. Interne epostadresser hentes automatisk fra HiOA sin database; dvs. fra andre enn den registrerte.

Utlevert: Ja, til MailChimp.

Databehandleravtale: Sak

Sak 5

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Digital læringsplattform (LMS)

Type opplysninger: Navn, personnummer, E-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til Canvas - Instructure

Databehandleravtale: Sak 17/03254

Sak 6

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Spørreundersøkelser/datainnsamling

Type opplysninger: Navn, E-postadresse, stillingskode, arbeidssted og alder.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til PwC v/Nils Johan Brede

Databehandleravtale: Sak 17/08985

 

Kontakt

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Telefon :
67 23 55 34
E-post :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Telefon :
67 23 55 93
E-post :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Telefon :
67 23 53 81
E-post :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Telefon :
67 23 58 90
E-post :

Avd. FoU Morten Bjørnskau Johannesen

Telefon :
67 23 86 14
E-post :

HR: Malin Smit

Telefon :
67 23 83 72
E-post :

ØK: Gisle Mossige

Telefon :
67 23 58 85
E-post :

SDI: Olga Pakhomova

Telefon :
67 23 57 64
E-post :

Avdeling Eiendom: Kjersti Weston

Telefon :
67 23 84 34
E-post :

Avdeling IKT: Stig Muren

Telefon :
67 23 58 40
E-post :

Universitetsbiblioteket: ?

Telefon :
67 23

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Telefon :
67 23 51 09
E-post :

Fakultet HV: Kristine Sandaker

Telefon :
67 23 62 44
E-post :

Fakultet HV: Berit Nygård

Telefon :
63 23 80 90
E-post :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Telefon :
67 23 54 65
E-post :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Telefon :
67 23 71 08
E-post :

LUI: FoU Nina Hestnes

Telefon :
67 23 70 76
E-post :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Telefon :
67 23 73 58
E-post :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Telefon :
67 23 60 87
E-post :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Telefon :
67 23 69 05
E-post :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Telefon :
67 23 85 56
E-post :

SPS FoU: Jon Anstein Olsen

Telefon :
67 23 67 80
E-post :

SPS Adm: Gunda Ruud

Telefon :
67 23 53 69
E-post :

SPS Adm: Beate Elvebakk

Telefon :
67 23 57 78
E-post :

SVA: Elsbet Vestvatn

Telefon :
992 88 396
E-post :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Telefon :
988 91 994
E-post :