Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet / Personvern

Meldinger til personvernombudet

Personvernombudet skal føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt.

Meldinger 

År 2018

Sak 1

Behandlingsansvarlig: HiOA, Fakultet for teknologi, kunst og design, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Fakultetsdirektør Maren Kristine Moen

Formål: Behandling av tilbakemeldinger på seminar for alle ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Type opplysninger: Navn og e-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Nei.

Sak 2

Behandlingsansvarlig: OsloMet, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Seksjonssjef Lars Erik Vorland

Formål: Undersøkelse av ansattes og besøkendes reiser til og fra OsloMet

Type opplysninger: Adresse og e-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til TØI.

Databehandleravtale: Sak 18/01680

Sak 3

Behandlingsansvarlig: OsloMet, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kontaktperson: Tanja Vaage, tanjav@oslomet.no, tlf. 97740363

Formål: OsloMet gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant 1. prioritetssøkere til bachelor- og masterstudier. Målet med undersøkelsene er å avdekke hvorfor søkerne (motivasjon og drivere) ønsker å studere ved OsloMet.

Type opplysninger: I undersøkelsen benyttes følgende opplysninger: (navn), epostadresse, postnummer/ poststed, studienavn/ -kode. Svarene på undersøkelsen knyttes kun til studievalg og geografisk tilhørighet - ikke til person.

Hentet fra: Den registrerte. 1. prioritetssøkere til OsloMet - bachelor og masterstudier 2018

Utlevert: Ja, til Kantar TNS AS.

Databehandleravtale: Sak 18/

År 2017

Sak 1

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: HR-direktør Geir Haugstveit.

Formål: Kursadministrasjon.

Type opplysninger: Navn, telefonnummer, E-postadresse, organisatorisk tilhørighet, evt. allergier, hvilket kurs. 

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Nei.

Databehandleravtale: Sak 17/02976.

Sak 2

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Daglig ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen.

Formål: Spørreundersøkelse for å få et tydelig bilde av hva eksterne målgrupper synes er viktigst på nettsidene til høgskolen.

Type opplysninger: E-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til Marit Letnes Media AS og Surveymonkey.

Databehandleravtale: Sak 17/03231.

Sak 3

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Digital eksamen

Type opplysninger: Navn, personnummer, E-postadresse, brukernavn, identifikator i tredjepartstjeneste som Feide eller FS, studentarbeid, eks. arbeidsprøve eller eksamensbesvarelser, vurdering av studentarbeid inklusive eventuell klagehåndtering, IP-adresse for aktive server sesjoner og hendelsesinformasjon om endringer definerende for en eksamen  og i forbindelse med gjennomføring av en eksamen.

Hentet fra: Den registrerte

Utlevert: Ja, til Inspera Assessment

Databehandleravtale: Sak 16/07750.

Sak 4

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen

Formål: Internkommunikasjon ved å bruke e-postlister med ansattes HiOA-epostadresser. Forskningsformidling ved å bruke epostlister med eksterne epostadresser (den enkelte har gitt adressen frivillig for å motta epost. Samtykketekst og muligheter for avmelding i hver epost som blir sendt ut).

Type opplysninger: Navn og E-postadresse.

Hentet fra: Eksterne epostadresser hentes fra den registrerte selv. Interne epostadresser hentes automatisk fra HiOA sin database; dvs. fra andre enn den registrerte.

Utlevert: Ja, til MailChimp.

Databehandleravtale: Sak

Sak 5

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Digital læringsplattform (LMS)

Type opplysninger: Navn, personnummer, E-postadresse.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til Canvas - Instructure

Databehandleravtale: Sak 17/03254

Sak 6

Behandlingsansvarlig: HiOA, Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Daglig ansvarlig: Studiedirektør Marianne Brattland

Formål: Spørreundersøkelser/datainnsamling

Type opplysninger: Navn, E-postadresse, stillingskode, arbeidssted og alder.

Hentet fra: Den registrerte.

Utlevert: Ja, til PwC v/Nils Johan Brede

Databehandleravtale: Sak 17/08985

 

Kontakt


chatbot-portlet