Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil

Tilbake til oversikten Logo og visuell profil for OsloMet

OsloMets visjon er å bygge kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Identitetens viktigste jobb er å skape et gjenkjennelig, samlende og tydelig OsloMet, samtidig som den skal underbygge og styrke universitetets kommunikasjonsstrategi.

OsloMet - slik skriver du navnet 

Logo

Last ned logoen til OsloMet

Farger

Typografi

OsloMet - slik skriver du navnet

Norsk: OsloMet – storbyuniversitetet

Engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University

Nordsamisk: OsloMet – stuorragávpotuniversitehta 

Lulesamisk: OsloMet – stuorstádauniversitiehtta 

Sørsamisk: OsloMet – stoerrestaareuniversiteete 

Kortformen skrives slik: OsloMet

Logo

OsloMets logo er viktigste identitetsdriver. Alene forteller den mye av historien om hvem vi er - og hva vi ønsker å skape sammen. Logoen er et formgitt navnetrekk som består av OSLO og MET, byen og universitetet, som når de settes sammen gir hverandre retning og kraft. 

Logoen gir assosiasjoner til en pilform. En aktiv, levende og retningsgivende markør som viser vei gjennom studieløpet og ut i arbeidslivet. En markør som har kraft til å peke på det som vil være vesentlig for fremtidens velferdssamfunn. En nysgjerrig og kunnskapsrik kraft som vil opp, ut, videre, fremover. Og som får ting til å skje.

Symbolikken kan også oppleves som et tak. Et tak over et universitet som favner alle fagfeltene som skal til for å utvikle fremtidens velferdssamfunn, et smartere samfunn som inkluderer alle. Å studere eller å jobbe ved OsloMet er et verdivalg. Sammen kan vi løse fremtidens utfordringer. 

Logo og signatur

OsloMets logosymbol er et formgitt navnetrekk. Logosymbolet følges av en signatur.  Hovedregel er at i alt eksternt materiell skal symbol og signatur sammenstilles. Det formgitte navnetrekket skal kun unntaksvis stå alene, eks. på profileringsartikler, og kun med godkjenning fra kommunikasjonsavdelingen. 

Logoen opptrer i malverket som svart på gul bakgrunn. Den kan brukes i både svart og gul versjon. Når den brukes i gult er det viktig at kontrasten er god nok til å sikre god lesbarhet. 

I unntakstilfeller hvor hverken svart eller gul fungerer kan logoen brukes i hvit (negativ). Ta kontakt med grafisk@oslomet.no for spørsmål.

Regler for bruk av logo

Før du laster ned og bruker logoen, er det viktig at du setter deg inn i disse retningslinjene: 

  • Logoen plasseres i formatets topp der det er mulig. 
  • Logoen skal aldri være mindre enn 15mm bred. 
  • Logoen skal alltid ha luft tilsvarende høyden på O-en på alle sider. Beskyttelsesområdet er kun tenkt som et minimum, og det er ønskelig at logoen har mer luft rundt seg.

  • Logoen skal aldri brukes i andre farger enn sort og gult. 
  • Logoen skal aldri ha ulik farge på formgitt navnetrekk og signatur. 
  • Logoen skal aldri ha grafiske effekter som skygge, gradient, outline etc. 
  • Logoen skal aldri skaleres på en slik måte at proporsjonene ikke er 1:1. 
  • Logoen skal aldri rammes inn. 
  • Logoen må aldri plasseres på en bildebakgrunn som svekker lesbarheten. 

 

 

Logo i sosiale medier 

 Ta kontakt med Hallvard Lavoll hvis du lurer på noe angående logo i sosiale medier.

Last ned logoen til OsloMet

Gå til grafiske maler.

Kan jeg lage egen logo til arrangement, enhet eller prosjekt?

Så lenge det er et arrangement, enhet eller prosjekt som er eid av, organisert under eller utføres i regi av OsloMet er det ikke åpent for å lage egen logo. Her skal OsloMet komme frem som tydelig avsender. For spørsmål knyttet til  evt. sammenstillinger av eksisterende logoer og spørsmål knyttet til bruk av OsloMet-logoen, ta kontakt med grafisk@oslomet.no.

Farger

OsloMets primærfarge er gul. En varm, kraftfull farge. En farge vi er alene om i norsk universitetssektor. Gul er fargen som skal erfares først og mest i hele OsloMets identitet.

Sekundærfarger henter vi fra flagget. Rødt og blått, som også er tertiære motpoler i fargesirkelen. I tillegg har vi nyanser av disse som støttefarger. 

Sort brukes kun som tekstfarge.

I trykksaker kan det bli nødvendig å justere fargeverdiene avhengig av underlaget slik at sluttproduktet får samme fargeuttrykk som vist i dette oppsettet.

 

Primærfarge

CMYK 0 / 12 / 100 / 0
RGB 255 / 220 / 0
HEX FFDC00
UU Nei
RAL 1023
NCS S 0580_Y10R
 
PMS  109U / 1235C
UU Nei
 
ANDRE:
Folie MacTac MaCal 9309-59 Canari Yellow
Akryl til lysskilt 1H70 Yellow / LED – Kaldhvite
 

Sekundærfarger

PMS 2347U / 2347C
RGB 224 / 45 / 0
HEX E02D00
CMYK 5 / 100 / 100 / 0
UU AA normal tekst /  AAA stor tekst (min 18 pt /14 pt fet)
 

CMYK 95 / 55 / 0 / 0
RGB 0 / 122 / 204
PMS 2143U / 2143C
HEX 007ACC
UU AA normal tekst / AAA stor tekst (min 18 pt /14 pt fet)
 

Støttefarger

CMYK 57 / 0 / 8 / 0
RGB 64 / 228 / 255
PMS 304U / 636C
HEX 40E4FF
UU Nei
 

CMYK 30 / 100 / 80 / 25
RGB 153 / 0 / 43
PMS 7421U / 7421C
HEX 99002B
UU AAA
 

CMYK 100 / 100 / 20 / 50
RGB 0 / 0 / 100
PMS 281U / 282C
HEX 000064
UU AAA
 

CMYK 0 / 60 / 100 / 0
RGB 255 /129 / 0
PMS 2018U / 2018C
HEX FF8100
UU Nei
 

Tekstfarge

CMYK 40 / 40 / 30 / 100 (dekksvart) 
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
HEX 000000
UU AAA

 

Typografi

Systemfont

Systemfonten vår er Arial. Den skal brukes der profilfont ikke er forhåndsprogrammert 

Profilfont

Profilfonten vår heter Moderat. Den er en enkel, grotesk font. Klar og tydelig, men med mye karakter. Denne brukes ofte på synlige flater som webside, postere, flyers og større publikasjoner. I de fleste av malene er fonten forhåndsprogrammert.

 

Veiledning og hjelp til grafisk profilering

chatbot-portlet