Lederhåndbok ved omstilling - Ansatt

Lederhåndbok ved omstilling

Lederhåndbok ved omstilling

Håndbok for ledere er et hjelpemiddel for ledere i forbindelse med omstillingsprosesser og Administrasjon for framtida-programmet.

Hva er håndboka til?

Lederhåndboka (.pdf) er et hjelpemiddel til ledere i forbindelse med omstillingstiltakene som ble satt i verk fra 1. desember 2017. Her beskrives rutinene som skal følges i forbindelse med begrenset ansettelsesstopp og stillingsstopp.

Håndboka sier noe om hva som forventes av personalledere og hvor man kan finne relevant informasjon om prosesser, verktøy og støtte.

Har du behov for mer info?

Håndboka vil utvikles videre og komme i nye versjoner med mer nyttig informasjon.

Ser du at håndboka mangler nødvendig informasjon eller verktøy til deg som leder i forbindelse med omstillingsprosesser? Ta kontakt med programkontoret for Administrasjon for framtida på admin-prosjektet@oslomet.no og fortell hvilke temaer du ønsker mer informasjon om.