Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Verktøyoversikt / Public 360

Public 360 saksbehandlingssystem

Her finner du retningslinjer for hva slags dokumentasjon som skal lagres i OsloMets saksbehandlingssystem Public 360 (P360). Du finner også brukerveiledninger for sentrale funksjoner i systemet.