Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Krav til publisering av programplaner

Program- og emnebeskrivelser publiseres automatisk på student.oslomet.no/studier fra FS. Hvisnoe mangler på sidene ligger som oftest feilen i FS-dataene. Sjekk derfor med FS-superbruker først. Følgende krav stilles til publisering av program- og emneplaner, samt emnetabeller på https://student.oslomet.no/studier

Krav til publisering av programplaner

 • Programmet må finnes i FS
 • Programmet må ha varighet (antall semester i Studieprogram samlebilde)
 • Programmet må ha infotekst for ønsket termin. MERK- for studieprogrammer med start VÅR må infotekst kopieres fra høst til vår for at publiseringen skal bli riktig kontakt epn@oslomet.no for hjelp med kopiering.
  • Infotekster kan legges inn på engelsk eller norsk(bokmål eller nynorsk), nettsiden viser tekst basert på språkinstillingene i nettleseren din.Dersom det ikke finnes infotekster på engelsk vises norske tekster og motsatt
  • Det er ingen krav om bestemte infotyper, men følgende kan brukes*:
   • S-ARB
   • S-EKS
   • S-INNHOLD
   • S-INNLED
   • S-INT
   • S-LUB
   • S-MERINFO
   • S-MÅLGR
   • S-OPPTAK
   • S-PRAKSIS
   • S-UND

*Dette er regulert i EpN, men det spesifiseres her i tilfelle man må jobbe med dette i FS
 

Krav til publisering av emneplaner

 • Emnet må finnes i FS
 • Emnet må ha varighet (antall semester i Emne samlebilde)
 • Emnet må ha infotekst for HØST-termin i ønsket studieår
  • Infotekster kan legges inn på engelsk eller norsk(bokmål eller nynorsk), nettsiden viser tekst basert på språkinstillingene i nettleseren din.Dersom det ikke finnes infotekster på engelsk vises norske tekster og motsatt
  • Følgende infotyper kan brukes*
   • E-ANBFOR
   • E-ANSVAR
   • EE-INNHOLD
   • E-EKSAMEN
   • EE-OPPTAK
   • E-FAGPLAN
   • E-FORKUNN
   • E-HJELP
   • E-INNLED
   • E-KARAKTER
   • E-LUB
   • E-OBLIG
   • E-OVERLAPP
   • E-SENSOR
   • E-UNDERVIS

*Dette er regulert i EpN, men det spesifiseres her i tilfelle man må jobbe med dette i FS

 

Krav til publisering av emneliste

 • Det må eksistere en emnekombinasjon hvor tilhørende emner har verdi i feltet ‘default’ og feltet ‘valgstatus’
  • Hvis studieprogrammet har studieprograminfo for 2018 HØST hentes emnekombinasjon for 2018 HØST hvis denne finnes. Hvis emnekombinasjon for 2018 HØST mangler hentes emneliste fra nærmeste tilgjengelige HØST-termin
  • Hvis studieprogrammet har studieprograminfo for 2019 VÅR hentes emnekombinasjon for 2019 VÅR hvis denne finnes. Hvis emnekombinasjon for 2019 VÅR mangler hentes emneliste fra nærmeste tilgjengelige VÅR-termin
  • Hvis programmet var starterminer på både VÅR og HØST knyttes emnekombinasjon fortløpende til den faktiske starterminen.

Krav til emneframvisning i emneliste

 • Verdi i feltet ‘default’
 • Verdi i feltet ‘valgstatus’
 • Emnekode i FS
 • Verdi i ‘varighet’ i emnesamlebilde

Fra og med høsten 2019 tar emnetabellen hensyn til følgende felt i emnekombinasjonen i FS:

 • "Gjelder kun  studenter med startperiode kull" fra og til
 • "Siste semester"
chatbot-portlet