Koronaviruset ved OsloMet

Her finner du relevant informasjon om koronaviruset.

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

 1. Er campus åpent?

  • Studiestedene er åpne. På bibliotekene og på serveringssteder er det krav om bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Dette er videre en anbefaling i andre situasjoner der er vanskelig å holde avstand.
  • Se åpningstider for spisestedene på SiOs nettsider
 2. Hvilke regler gjelder for bruk av munnbind på studiestedene?

  OsloMet anbefaler bruk av munnbind på studiestedene i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Det gjelder også i undervisningssituasjoner og i bibliotekene. Det er tilgang på munnbind på studiestedene, på bibliotekene og i eksamenslokalene i Silurveien.

 3. Kan jeg jobbe fra kontoret?

  Som en følge av at flere studenter skal ha fysisk undervisning, vil også flere ansatte kunne være til stede på studiestedene. Ansatte skal fremdeles som hovedregel arbeide hjemmefra der det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

  Undervisning og forskning er i denne sammenheng å regne som viktig og nødvendig virksomhet. Ansatte som har spesielt behov for å være til stede på arbeidsplassen kan avklare dette med nærmeste leder.  

 4. Hvilke regler gjelder for undervisning, praksis og eksamen?

  OsloMet legger nå om til mer fysisk undervisning. Av hensyn til behovet for planlegging og til forutsigbarhet for studenter og ansatte, gjelder endringene fra 24. januar. Dette er i tråd med retningslinjene som ble gitt før jul.

  ​​​​​​​Pressemelding fra regjeringen om undervisning i høyere utdanning (regjeringen.no)

  Foreløpig går eksamen til våren som planlagt, men OsloMet gjør løpende vurderinger ut ifra råd fra myndighetene.

  Praksis fortsetter som planlagt.

 5. Har vi fremdeles økt kvote for omsorgsdager?

  Under pandemien har antallet omsorgsdager («sykt barn-dager») vært doblet. Dette gjaldt ut 2021.

  Regjeringen har foreslått at disse reglene skal forlenges i 2022. Vi oppdaterer informasjonen så snart det er endelig bestemt.

  ​​​For kalenderåret 2021 var antall dager med rett til omsorgspenger slik:

  • 1 eller 2 barn: 20 dager, eller 40 dager ved aleneomsorg
  • 3 eller flere barn: 30 dager, eller 60 dager ved aleneomsorg

  Bor man ikke sammen med den andre forelderen, og det er inngått avtale om delt bosted, får begge 20 eller 30 dager hver, avhengig av hvor mange barn man har.

  Selv om det maksimale antallet dager med omsorgspenger er brukt opp, kan arbeidstaker likevel ha rett til omsorgspenger utover kvoten dersom:

  • skoler og barnehager er helt eller delvis stengt grunnet smittespredning
  • barnet må holdes hjemme fra skole/barnehage på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlemmer barnet bor med

  I tilfeller hvor kvoten med «sykt barn-dager» er brukt opp, kan løsningen være å ta feriedager, ta ut eventuell avspasering, eller å ta fri uten lønn. Det avklares i dialog med arbeidsgiver.

 6. Er arrangementer på campus lov?

  På offentlige arrangementer innendørs er det nå tillatt å samle inntil 30 personer uten faste tilviste plasser, og inntil 200 personer med faste, tilviste plasser. Det er krav om munnbind for publikum når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

  Vi oppfordrer fortsatt til å vurdere digitale alternativer for arrangementer og møter, så lenge ansatte som hovedregel skal jobbe hjemmefra. 

 7. Hvor melder jeg fra om smitte?

  Hvis du som ansatt får bekreftet at du er smittet av covid-19, ber vi om at du varsler din nærmeste leder om dette. Varslingen bør gjøres muntlig, da informasjonen er personsensitiv. Følg helsevesenets pålegg om karantene, isolasjon mv.

  Varslingsrutiner ved smitte

 8. Kan jeg reise?

 9. Smittevern

 10. Trenger du utstyr?

  Medarbeidere som skal jobbe både på kontoret og hjemmefra fremover, kan bestille utstyret de trenger til begge arbeidsplasser, etter avtale med nærmeste leder

  Hva kan bestilles?

  • IT-utstyr - inntil to skjermer, docking, mus og tastatur
  • Standard kontorstol
  • Standard heve-/senke-bord (120 x 70 cm)

  Kostnadene belastes OsloMet sentralt.

  Slik bestiller du IT-utstyr

  • Kontakt IT-servicedesk som hjelper deg med å bestille utstyret du trenger.
  • IT-servicedesk har begrenset mulighet for hjemlevering av IT-utstyr. Mindre utstyr kan sendes til hjemmeadresser via vanlig postgang. 

  Slik bestiller du møbler

  • Etter avklaring med din leder om hva du trenger, sender du bestilling til Brukerstøtte i Eiendom. Velg "Andre henvendelser".
  • Dersom du har behov for hjemlevering av møblene, må du legge inn full adresse og mobiltelefonnummer til mottaker. Denne informasjonen må kunne gis videre til fraktfirmaet.

  Transport av møbler

  • Du kan selv hente møbler du har bestilt på OsloMet og frakte dem hjem.
  • Du blir kontaktet når møblene er klare til henting, enten i Pilestredet 46 eller på Kjeller
  • Har du ikke egen bil eller anledning til å hente, kan du få hjelp.
  • Frakt er kun mulig til adresser innen rimelig nærhet til campus, det vil Oslo-området eller Romerike. Det gjelder eksempelvis ikke Hadeland, Moss eller Tønsberg.
  • Møbelet leveres ved boligens ytterdør, eller ved leilighetens dør hvis det er blokk.
  • Mottaker må være hjemme på avtalt leveringstidspunkt.
 11. Savner du faglig kontakt?

  Med hjemmekontor og digitale hverdager forsvinner mye av den uformelle kontakten mellom kollegaer. Få tips til hvordan du kan opprettholde den faglige kontakten.

 12. Hva har studentene fått informasjon om?

  Se koronasiden for studenter (student.oslomet.no) for å se hva som er sendt ut til OsloMets studenter.