Koronaviruset ved OsloMet

Her finner du relevant informasjon om koronaviruset og hvordan det kan påvirke din arbeidshverdag. 

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

 1. Er campus åpent?

  • Studiestedene er åpne.
  • Alle studenter og ansatte som oppholder seg på studiestedet må følge universitetets smittevernregler nøye.
  • Fra 16. august åpnet følgende av SiOs spisesteder:
   • Annas spiseri (Pilestredet 52): kl. 08.00-14.00
   • Hannas (Kjeller): kl 10.00-14.00
   • Kafe Andrea (Pilestredet 32): kl 08.30-14.00
 2. Er det fortsatt regel om en meters avstand på universitetet?

  En-metersregelen er ikke lenger gjeldende i undervisning. Utover undervisning så gjelder fremdeles en meters avstand. Det betyr i fellesområder, kantiner, andre steder og arrangementer på studiestedet som ikke er en undervisningssituasjon.

 3. Hvordan er undervisningssituasjonen høsten 2021?

  Universitetsledelsen har i samarbeid med fakultetene blitt enige om at følgende prinsipper skal gjelde for høstens undervisning etter at en-metersregelen ble opphevet:

  1. Enhetene beholder tildelte romressurser ut høstsemesteret 2021.

  2. Emneansvarlige, i samråd med ledernivå, kan legge om planlagt digital undervisning til fysisk undervisning dersom dette er ønskelig og mulig innenfor gjeldende rammer. Hensyn som må ivaretas inkluderer romsituasjon, behov for omstillingstid og forutsigbarhet hos studenter og ansatte, og tilrettelegging for studenter som har behov for korona-relaterte eller andre dokumenterte tilpasninger (se Midlertidig forskrift om eksamen ved OsloMet, Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet og Lov om universiteter og høgskoler, 5. ledd).

  3. Studenter har generelt ikke krav på å få digital/hybrid undervisning med mindre dette er begrunnet i korona-relaterte behov eller andre dokumenterte tilpasninger som dekkes av forskriftene over.

 4. Kan jeg jobbe fra kontoret?

  Nasjonale regler gjelder for OsloMet sine studiesteder.

  Ansatte kan igjen være fysisk på campus, men ikke flere på samme arbeidssted enn at man kan holde en meter avstand. Det er en forutsetning at alle krav til smittevern overholdes.

  Les mer om hvordan reglene vil praktiseres på OsloMet

 5. Er arrangementer på campus lov?

  Myndighetene har åpnet for arrangementer med et begrenset antall deltakere både innendørs og utendørs.

  Les mer om arrangementer for OsloMet-ansatte

  Nasjonale regler gjelder nå for alle våre studiesteder. Det anbefales å ha arrangementer utendørs framfor innendørs der det er mulig.

  ​​​​Regjeringens plan for gradvis gjenåpning
   

 6. Hvor melder jeg fra om smitte?

  Hvis du som ansatt får bekreftet at du er smittet av covid-19, ber vi om at du varsler din nærmeste leder om dette. Varslingen bør gjøres muntlig, da informasjonen er personsensitiv. Følg helsevesenets pålegg om karantene, isolasjon mv.

  Varslingsrutiner ved smitte

 7. Kan jeg reise?

  Alle ansatte skal følge OsloMet sin reisepolicy for tjenestereiser.

  For øvrig gjelder de nasjonale reglene for reiser til utlandet, knyttet til pandemien.
  ​​​Les mer om utenlandsreiser på helsenorge.no

 8. Er trimrommene åpne?

  Trimrommene i Pilestredet og på Kjeller er åpne og kan benyttes med kort og kode. Trimrom og idrettshall er kun tilgjengelige for ansatte og studenter ved OsloMet.

  Organisert idrett kan gjennomføres under forutsetning av at smittevernreglene overholdes.

 9. Trenger du utstyr?

  Medarbeidere som skal jobbe både på kontoret og hjemmefra fremover, kan bestille utstyret de trenger til begge arbeidsplasser, etter avtale med nærmeste leder

  Hva kan bestilles?

  • IT-utstyr - inntil to skjermer, docking, mus og tastatur
  • Standard kontorstol
  • Standard heve-/senke-bord (120 x 70 cm)

  Kostnadene belastes OsloMet sentralt.

  Slik bestiller du IT-utstyr

  • Kontakt IT-servicedesk som hjelper deg med å bestille utstyret du trenger.
  • IT-servicedesk har begrenset mulighet for hjemlevering av IT-utstyr. Mindre utstyr kan sendes til hjemmeadresser via vanlig postgang. 

  Slik bestiller du møbler

  • Etter avklaring med din leder om hva du trenger, sender du bestilling til Brukerstøtte i Eiendom. Velg "Andre henvendelser".
  • Dersom du har behov for hjemlevering av møblene, må du legge inn full adresse og mobiltelefonnummer til mottaker. Denne informasjonen må kunne gis videre til fraktfirmaet.

  Transport av møbler

  • Du kan selv hente møbler du har bestilt på OsloMet og frakte dem hjem.
  • Du blir kontaktet når møblene er klare til henting, enten i Pilestredet 46 eller på Kjeller
  • Har du ikke egen bil eller anledning til å hente, kan du få hjelp.
  • Frakt er kun mulig til adresser innen rimelig nærhet til campus, det vil Oslo-området eller Romerike. Det gjelder eksempelvis ikke Hadeland, Moss eller Tønsberg.
  • Møbelet leveres ved boligens ytterdør, eller ved leilighetens dør hvis det er blokk.
  • Mottaker må være hjemme på avtalt leveringstidspunkt.
 10. Savner du faglig kontakt?

  Med hjemmekontor og digitale hverdager forsvinner mye av den uformelle kontakten mellom kollegaer. Få tips til hvordan du kan opprettholde den faglige kontakten.

 11. Hva har studentene fått informasjon om?

  Se koronasiden for studenter (student.oslomet.no) for å se hva som er sendt ut til OsloMets studenter.