Kontaktpersoner lønn | Lønn og refusjoner - Ansatt

Kontaktpersoner lønn:

Kontaktpersoner lønn:

Spørsmål om lønnsslipper, feriepenger osv.

lonn@oslomet

Lønn besvarer generelle spørsmål om lønnsberegning og -utbetaling. Spørsmål om individuell pensjonsopptjening, lønnsfastsettelse og lignende rettes til lokal HR. Spørsmål om tid og fravær rettes til HR-fellestjenester. Alle endringer i lønns- og personalopplysninger må bestilles fra HR.

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

reiseregning@oslomet.no, variabellonn@oslomet

 • HV, TKD: Fredrik Røren, Marianne Kjær Bakke
 • LUI, SAM: Victoria Bernaldo Rijken, Kine Nysæther, Sam Aboalol, Murat Balci
 • NOVA: Gro Smefjell
 • FA: lokale godkjennere og Gro Smefjell

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder:

 • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
 • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
 • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg
 • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
 • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene
 • Arbeidsavtaler og oppdragsavtaler som håndteres i TOA-løsningen

Tjenestekontoret håndterer ikke:

 • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
 • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW
 • reisebestillinger
 • innhold i arbeidsavtaler, håndtering i P360 eller signering i Digipost av disse

Kontaktpersoner for administrasjonen