Kontaktpersoner lønn | Lønn og refusjoner - Ansatt

Kontaktpersoner lønn

Kontaktpersoner lønn

Finn ut hvem du skal kontakte for å spørre om lønn.

Spørsmål om lønnsslipper, feriepenger osv.

Lønn besvarer generelle spørsmål om lønnsberegning og -utbetaling. Spørsmål om individuell pensjonsopptjening, lønnsfastsettelse og lignende rettes til lokal HR. Spørsmål om tid og fravær rettes til HR-fellestjenester. Alle endringer i lønns- og personalopplysninger må bestilles fra HR i form av arkiverbare, godkjente bilag.

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

reiseregning@oslomet.no, variabellonn@oslomet

 • HV, TKD: Fredrik Røren, Marianne Kjær Bakke, Pernille Bakkevig, Charlie May Riksaasen, Carmen Møller
 • LUI, SAM: Victoria Bernaldo Rijken, Kine Nysæther, Charlie May Riksaasen, Sam Aboalol, Murat Balci, Pernille Bakkevig
 • NOVA: Gro Smefjell, Charlie May Riksaasen, Kine Nysæther
 • FA: Gro Smefjell

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder

 • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
 • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
 • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg osv.
 • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
 • overtid og mertid for ansatte
 • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene
 • arbeidsavtaler og oppdragsavtaler for timelønnede og oppdragstakere som håndteres i TOA-løsningen

Tjenestekontoret håndterer ikke

 • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
 • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW
 • reisebestillinger
 • arbeidsavtaler for fast/midlertidig ansatte 

Kontaktpersoner for administrasjonen - ansatte kontakter sin HR-avdeling