Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner / Lønn

Kontaktpersoner lønn:

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

reiseregning@oslomet.no, variabellonn@oslomet

  • HV, TKD: Fredrik Røren, Marianne Kjær Bakke
  • LUI, SAM: Charlie May Riksaasen, Victoria Bernaldo Rijken, Kine Nysæther, Sam Aboalol, Murat Balci

Kontaktpersoner i spørsmål om egen lønn

Ta kontakt med HR eller økonomi på din egen enhet

Kontaktpersoner i administrasjonssaker

chatbot-portlet