Kontaktpersoner lønn | Lønn og refusjoner - Ansatt

Kontaktpersoner lønn:

Kontaktpersoner lønn:

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

reiseregning@oslomet.no, variabellonn@oslomet

 • HV, TKD: Fredrik Røren, Marianne Kjær Bakke
 • LUI, SAM: Charlie May Riksaasen, Victoria Bernaldo Rijken, Kine Nysæther, Sam Aboalol, Murat Balci
 • NOVA: Jimmy de Lara Andersen
 • FA: lokale godkjennere og Gro Smefjell

Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder:

 • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
 • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
 • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg
 • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
 • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene

Tjenestekontoret håndterer ikke:

 • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
 • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW
 • reisebestillinger
 • innhold i arbeidsavtaler, håndtering i P360 eller signering i Digipost av disse

Kontaktpersoner i spørsmål om egen lønn

Ta kontakt med HR eller økonomi på din egen enhet

Kontaktpersoner i administrasjonssaker