Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsresultater

Kommersialiseringsaktør

En kommersialiseringsaktør arbeider med å bringe forskningsresultater og nye ideer ut i markedet.

Kommersialiseringsaktører bistår universitetets ansatte med blant annet vurdering av nye ideer, bistand til etablering av nye bedrifter og hjelp når det gjelder inngåelse av lisensavtaler med en industripartner.

Dette kan eksempelvis gjelde:

  • Kommersialisering - ideutvikling
  • Inkubasjon og forretningsutvikling - utvikling av nystartede bedrifter
  • Porteføljeforvaltning - finansiering i bedriftenes vekstfase

Ta kontakt med verdiskaping@oslomet.no som kan sette deg i kontakt med rett person hos en av OsloMets kommersialiseringsaktører.

Kontakt

chatbot-portlet