Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Jobbe utenfra / VPN og koble til filserver

Koble til filserver – Windows

Koble til filserver, det vil si hjemmeområde (H:) og/eller fellesområde (K:), med Windows PC.

Følgende må være oppfylt:

Du vil kunne jobbe som om du er på OsloMet sitt nettverk når:

 1. Datamaskinen er tilkoblet Internett.
 2. Koble PC til VPN-forbindelse for tilgang til OsloMets interne ressurser og tjenester.
 • informasjon

  Viscosity-klient er forhåndsinstallert på alle OsloMet-PC-er

Innhold

Koble til filserver med Windows 10

1. VPN-tilkobling

2. Åpne File Explorer (filutforsker)

 1. Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre.
  Skjermbilde: Windows-ikonet nederst til venstre
 2. Velg: File Explorer.
Skjermbilde: Velg File Explorer under HiOA Standard meny

3. Map network drive / koble til nettverksstasjon

 1. Velg: This PC (Computer)
 2. Fane Computer: Klikk på "Map network drive" (koble til nettverksstasjon).
Koble til hjemmeområde: Koble til nettverksstasjon i appen Datamaskin

4. Forts. Map network drive (koble til filserver)

1. Finn din filserveradresse  (bitadmin.hioa.no)

 • Velg: "Servertilgang utenfra" i venstremenyen.

2. Folder (skriv inn filserveradressen): \\sicilia.hioa.no\username

Eksempel:

 • For ansatt: \\sicilia.hioa.no\britth

3. Klikk på: Finish

 

Koble til filserver: Skriv inn servernavn og ditt brukernavn i vinduet

Ønsker du å koble til fellesområdet for tilsatte?

Koble til filserver for fellesområde (K:)

Du kan koble opp fellesområde (K:) på samme måte. som over, men uten brukernavn.

 • Legg inn filserveradresse: \\malta.hioa.no\filer

5. Use another account (bruk en annen konto)

 • Velg: "Bruk en annen konto"

Skjermbildet under er på norsk.

Koble til hjemmeområde: Velg Bruk en annen konto under Skriv inn nettverkspassord.

6. Username and password (brukernavn og passord)

1. Skriv inn: brukernavn@ada.hioa.no

2. Passord: OsloMet-passord

3. Klikk:  OK - for å fullføre tilkoblingen.

Eksempelet i skjermbildet under er for privat datamaskin.

Skjermbilde: Logg inn med brukernavn@ada.hioa.no

7. Tilkoblet filserver

Datamaskinen er nå koblet til filserver, dvs. hjemmeområde, stasjon (H:).

Om tilkoblingen er riktig, finner du nettverksstasjonen din under This PC.

Se skjermbildet under.

Koble til filserver: Nettverksstasjonen (H:) er nå synlig i Windows utforsker på din PC.

Koble til filserver med Windows 7

1. VPN-tilkobling

For privat PC:

2. Windows > Start-meny

 1. Gå til Start-menyen.
 2. Trykk på ikonet for Windows nede til venstre.
Koble til hjemmeområde Win7: Ikon for Windows Start-meny

3. Computer

I Start-menyen:

 • Velg: "Computer" (i blått felt på høyre side).
Koble til hjemmeområde Win7: Velg Computer i Start-meny

4. Map network drive

 • Velg: "Map network drive" i menyen øverst, se skjermbildet under.
Koble til hjemmeområde Win7: Velg Map network drive i menyen

5. Folder

1. Folder (skriv inn filserveradresse): \\servernavn\brukernavn

2. Klikk deretter: Finish

Koble til hjemmeområde Win7: Skriv inn servernavn og brukernavn

Ønsker du å koble til fellesområde for tilsatte?

Koble til fellesområde (K:) for tilsatte

Du kan koble opp fellesområde (K:) på samme måte. som over, men uten brukernavn.

 • Legg inn filserveradresse: \\malta.hioa.no\

6. Use another account

 • Velg neste innlogging: "Use another account"
Koble til hjemmeområde Win7: Velg Use another account/Bruk en annen konto

7. Brukernavn og passord

1. Skriv inn: brukernavn@ada.hioa.no

2. Passord: OsloMet-passord

3. Klikk: OK

4. Hak av: Remember my credentials - datamaskinen lagrer dette til senere innlogging.

Skjermbilde: Logg inn med brukernavn@ada.hioa.no

8. Tilkoblet filserver

Datamaskinen har nå tilgang til filserver, dvs. hjemmeområde (H:) og/eller (K:).

 • Klikk på utforskeren.

Skjermbilde: Se i mappen - utforskeren i Windows 7 om datamaskin har tilgang til filservere

 • Sjekk deretter om filservere er synlige i utforskeren.

Skjermbilde: Visning av filservere i utforsker

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet