Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Jobbe utenfra / VPN og koble til filserver

Koble til filserver – Mac

Slik kobler du til filserver, dvs. hjemmeområde (H:) og/eller fellesområdet (K:), med VPN for Mac, og programmer for tilkobling med SSH/SFTP.

Følgende må være oppfylt:

 1. Datamaskinen må være tilkoblet Internett.
 2. Opprett alltid en VPN-forbindelse for tilgang til OsloMets interne ressurser og tjenester.

Du vil kunne jobbe som om du er på OsloMets nettverk og få tilgang til interne ressurser og tjenester.

Innhold

 1. VPN-tilkobling for macOS
 2. Koble til filserver med app
 3. Koble til filserver med Finder
 4. Koble til filserver med SSH/SFTP
 5. Oversikt over filservere

1. VPN-tilkobling for macOS

Datamaskinen må være tilkoblet VPN for macOS.

2. Koble til filserver med app

2.1 Installer app

 1. Last ned filen (.dmg) og installer: Koble til HiOA / OsloMet servere (hioa.box.com)
 2. Fra Dock, klikk på app-en: "Koble til HiOA servere."

Se ikonet i skjermbildet under.

Skjermbilde: Koble til HiOA servere i Dock

2.2 Brukernavn og passord

1. Skriv inn OsloMet-brukernavn:

Eksempel:

 • Ansatt: britth

2. Klikk:  OK.

Eksempelet i skjermbildet under (med brukernavn for tilsatt).

Skjermbilde: Koble til filserver via Mac OS X - skriv inn HiOA-brukernavn

3. Passord

 • Skriv inn OsloMet-passord i feltet.
 • Klikk: OK.

Skjermbilde: Skriv inn ditt HiOA passord for å koble til server

2.3 Tilgang til filserver

Gå til Finder: Du skal nå ha tilgang til din filserver, dvs. hjemmeområde ditt, og/eller fellesområde.

Serverne er tilgjengelig i Finder sin sidepanel, se skjermbilde under.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Du ser nå servertilgang i Finder.

2.5 Avslutte / logge av

 • Logg deg av filserver ved å trykke på pilen til høyre for navnet i Finder.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

3. Koble til filserver i Finder

3.1 Åpne Finder

1. Trykk: CMD + K på tastaturet

 • Du får opp meldingsvinduet (se nedenfor): Connect to server.

3.2 Koble til filserver

1. Skriv inn din filserveradresse under Server Address: smb://filserver/brukernavn

2. Trykk på: Connect.

Skjermbilde: Koble til filserver for Mac

3.3 Koble til fellesområde (for tilsatte)

1. Skriv inn filserveradresse for fellesområde under Server Address: smb://malta.hioa.no (NB! Uten brukernavn).

 • Eksempel på adresse til filserver: smb://malta.hioa.no

2. Trykk på: Connect.

Se skjermbilde under for tilkobling til fellesområde for tilsatte.

Skjermbilde: Koble til fellesområde, malta.hioa.no, for tilsatte

3.3.1 Filer
 • Velg tilgang til: Filer
 • Klikk: OK

Skjermbilde: Velg filer

3.4 Brukernavn og passord

A. For OsloMet-datamaskin

1. Velg: Registered user

2. Name/Password: Fyll inn OsloMet-brukernavn og OsloMet-passord.

Eksempel:

 • Brukernavn tilsatt: britth

3. Hak av: "Remember this password in my keychain" - slik at du senere slipper å fylle det inn ved innlogging.

4. Klikk på: Connect.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Velg Registrert bruker og fyll inn HiOA-brukernavn og passord

B. For privat datamaskin

1. Velg: Registered user

2. Name/Password: Fyll inn OsloMet-brukernavn@ada.hioa.no og OsloMet-passord.

Eksempel:

 • Brukernavn tilsatt: britth@ada.hioa.no

3. Hak av: "Remember this password in my keychain" - slik at du senere slipper å fylle det inn ved innlogging.

4. Klikk på: Connect.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbilde: Velg Registrert bruker og koble til med brukernavn@ada.hioa.no

3.5 Tilgang til filserver

Du skal nå ha tilgang til din filserver, dvs. hjemmeområde, og/eller fellesområde, fra Finder.

Serverne blir deretter tilgjengelig i Finder sin sidepanel, se skjermbilde under.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

Se skjermbilde under for filserveroversikt i Finder, hjemme- og fellesområde, dvs. salina.hioa.no (i dette eksempelet) og malta.hioa.no.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Du ser nå servertilgang i Finder.

3.6 Avslutte / logge av

 • Logg deg av filserver ved å trykke på pilen til høyre for navnet i Finder.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

4. Koble til filserver med SSH/SFTP

OsloMets filservere er basert på Linux operativsystem og dette gjør det mulig å koble til SSH/SFTP uten å bruke VPN. Hva er SSH/SFTP? (wikipedia.org)

Gjelder for hjemmeområde (H:) for ansatte.

4.1 Anbefalte programmer for fildeling/-synkronisering

Cyberduck  (cyberduck.ch)

Transmit (panic.com)

5. Oversikt over filservere

 1. Finn navnet på din filserver (brukerkonto).
 2. Velg i menyen: "Serveradresse utenfra". Du finner din filserver adresse her.

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet