Droppe til innhold

Kandidater til valg av midlertidige undervisings- og forskeransatte til fakultetsstyrevalg på TKD 2020

Nedenfor presenterer kandidatene til fakultetsstyrevalget for midlertidig ansatte undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) våren 2020 seg selv.

Martha Risnes

PhD-stipendiat, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) 
 
Verv/erfaring
  • Varamedlem fakultetstyret vårsemesteret 2020
Hvorfor stiller jeg til valg?

OsloMet går fra å være høyskole til et universitet. Jeg tror at en viktig del av overgangen er å fremme TKD som et bra sted å drive med forskning. Dette krever et godt fagmiljø, som jeg tror kan styrkes ved riktige strategier og kunnskap om de forskjellige forskningsdisiplinene ved TKD.

Jeg tror at god intern kommunikasjon er viktig for at TKD skal bli mer attraktive for fremtidige doktorgradsstudenter, men også for å utnytte potensialet sitt som et tverrfaglig fakultet.

Bernardo Santos

PhD-stipendiat, Institutt for informasjonsteknologi (IT)
 
Verv/erfaring
Klasserepresentant på ungdomsskolen og videregående skole
 
Hvorfor stiller jeg til valg?
OsloMet har vist verden hvordan de som universitet er mangfoldig og åpen for nye kulturer og impulser. Dette bør også gjenspeiles i gruppen av ansatte, faste som midlertidige, som også består av mange ulike nasjonaliteter.
 
Det vil være en styrke for OsloMets styre at også det har internasjonal representasjon og perspektiv, noe jeg kan bidra med som styremedlem.
 
chatbot-portlet