Innhold | Kommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kanalstrategi

template.back.to.overview Kanalstrategi

Ved OsloMet bruker vi flere kanaler for å nå ulike målgrupper. Denne kanalstrategien skal hjelpe deg til å velge riktig kanal ut fra hvilken målgruppe du skal nå og med hvilket budskap.

Retningslinjer for de ulike kanalene

Kanalstrategien skal svare på tre ting

  • Hvilke kanaler har vi – og hvem har ansvaret for disse?
  • Hvem er målgruppe for de ulike kanalene?
  • Hvordan bruker vi kanalene?

Kanalstrategien støtter opp under kommunikasjonsmålene ved OsloMet hvor vi gjennom kommunikasjon skal bidra til

  • at OsloMet er synlig og tydelig for omverdenen
  • at folk forbinder OsloMet med det positive vi bidrar med
  • å bygge felles kultur og identitet ved OsloMet

Kanalstrategien gjelder for OsloMets digitale kommunikasjonskanaler.