Viktig informasjon - til studenter på fakultet, institutt eller studieprogram - Ansatt

Viktig informasjon - til studenter på fakultet, institutt eller studieprogram

Viktig informasjon - til studenter på fakultet, institutt eller studieprogram

Har du viktig informasjon til studenter på fakultet, institutt eller et studieprogram?
  • Studenter på fakultet, institutt eller et studieprogram bør informeres på både Canvas og e-post dersom det er svært viktig informasjon.

  • Ta kontakt med din kommunikasjonsrådgiver på fakultet eller din Canvas-superbruker dersom du trenger rådgivning eller hjelp til å publisere.

 

Tilbake