Viktig informasjon - til alle studenter - Ansatt

Viktig informasjon - til alle studenter

Viktig informasjon - til alle studenter

  • Informasjon til alle studenter kan publiseres av Avdeling for Samfunnskontakt i passende kanaler.

  • Har du et tips til info som berører alle studenter? 

 

Tilbake