Journalisten ringer - Ansatt

Journalisten ringer

template.back.to.overview Journalisten ringer

Journalisten er som regel på jakt etter kunnskap om en sak eller tema. Ofte vil de ha en kommentar til en nyhet eller aktuell hendelse/problemstilling eller kunnskap om ditt forskningsområde. Husk at journalisten ringer på vegne av folk flest.
  1. Ta telefonen! Få klarhet i hvem som ringer og hva som er “saken”.
  2. Vinkling. Spør gjerne om vinklingen og hvem andre som skal intervjues.  Avklar hva journalisten ønsker av deg.
  3. Er jeg rett person? Ja! Husk at du kan uttale deg om ditt fagfelt i vid forstand. Bjuda på!
  4. Forbered deg! Be om tid til å sjekke fakta, og spør når journalisten må ha svar.
  5. Be om sitatsjekk. Rett faktafeil og om du er titulert riktig med navn, tittel og OsloMet.
  6. Spre saken. Be journalisten sende lenke når saken er publisert, slik at du kan dele den i sosiale medier.