Droppe til innhold

Kaja Larsen Østerud, 16. juni kl.10.00

Arbeidstittel på avhandlingen: Gatekeepers for an inclusive working life: An examination of employers hiring intentions and behaviour.

Opponent: Professor  Jan Tøssebro, NTNU

Hovedveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, SAM
Medveileder: Forsker I Jannike Solstad Vedeler, AFI 

  • Tid: tirsdag 16. juni  kl. 10.00-11.30

  • Sted: via Zoom

Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 10.00-10.30 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 10.30- 11.30 Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet