Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Internasjonalisering

Internasjonalisering er en av OsloMets prioriterte satsinger. Målet er å øke graden av og kvaliteten på internasjonalisering i alle deler av virksomheten.

Erasmus+

Som ansatt ved OsloMet har du mulighet til å søke om ekstern delfinansiering til europeisk samarbeid.

 

Prosjekt internasjonalisering

Prosjektet internasjonalisering hadde som mål å øke graden av internasjonalisering i alle deler av OsloMets virksomhet. Prosjektperioden var fra 2016-2017.

 

chatbot-portlet