Internasjonalisering | Satsinger - Ansatt

Internasjonalisering

Internasjonalisering

Internasjonalisering er en av OsloMets prioriterte satsinger. Målet er å øke graden av og kvaliteten på internasjonalisering i alle deler av virksomheten.
 • Strategi 2024

  OsloMets satsing på internasjonalisering er forankret i strategi 2024. Hovedmål 3 sier at "OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg". Under dette hovedmålet er det nedfelt ulike aktiviteter som skal bidra til dette.

  Les mer om de ulike aktivitetene i strategi 2024.

 • Erasmus+

  Som ansatt ved OsloMet har du mulighet til å søke om ekstern delfinansiering til europeisk samarbeid.

 • Internasjonalisering hjemme

  Internasjonalisering hjemme betyr å integrere globale, internasjonale og interkulturelle perspektiver i utdanningen til alle studenter. 

  Les mer om internasjonalisering hjemme