Innstillinger i Public 360 | Verktøyoversikt - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Tekniske innstillinger i Public 360

Tekniske innstillinger i Public 360

Nedenfor følger brukerveiledninger for innstillinger som bør gjøres om du ønsker å jobbe i 360 fra Outlook, eller på nettbrett og mobil. Til slutt finner du oppskrift på innstillinger som bør gjøres etter oppgradering av systemet.

Innhold

Sett på varslinger

Språklige innstillinger

  • For å endre språk i Public 360 må du også endre språk i nettleseren. Språket i P360 følger altså nettleserens språk.

Outlook sidepanel

Ved å aktivere Public 360 i ditt sidepanel i Outlook kan du administrere dine dokumenter direkte fra e-postsystemet.

Nettbrett og mobil

Med eWorker kan du fordele og godkjenne dine dokumenter via nettbrett og mobil. Møtedokumenter i utvalgsmodulen kan leses fra appen eMeetings. Her finner du veiledning til hvordan du kan laste ned og jobbe i disse verktøyene.

Etter oppgradering av systemet gjøres følgende:

Fjerning av cache/hurtiglager

For at alle funksjonaliteter i systemet skal fungere bør cache/hurtiglager slettes jevnlig. Hurtiglageret lagrer fil-informasjon til nettsidene du besøker for å gjøre dem raskere å laste opp neste gang du skal inn på dem. Gamle versjoner av innhold på siden er ofte ikke oppdatert og medfører derfor feil på siden.

NTNU har laget brukerveiledning for hvordan slette cache.

Aktivering av Pop Up

For å få åpnet dokumenter i Public 360 må funksjonen pop-up vinduer være aktivert. Nedenfor finner du brukerveiledninger for hvordan dette gjøres i ulike nettlesere.