Droppe til innhold

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon

Kanaler ved OsloMet

OsloMet kommuniserer med mange målgrupper og har flere kanaler. Primærkanalen vår er www.oslomet.no

Oslomet har en primærkanal som er www.oslomet.no. Alle andre kanaler er støttekanaler. 

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon jobber nå med en kanalstrategi som skal gi føringer for bruk av de ulike kanalene, inkludert sosiale medier.