Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Individuell tilpasning i utdanningsplan

Når det besluttes at en student skal kunne gjennomføre sitt studium på en måte som avviker fra programplanens beskrivelse, må individuelle tilpasninger normalt gjøres av saksbehandler.

Den tekniske grunnen til dette er at studentens utdanningsplan da vil måtte avvike fra kravene i den aktuelle emnekombinasjonen, slik at studenten ikke selv kan gjøre de nødvendige endringene i Studentweb. Slike beslutninger kan være vedtak om kullbytte, fritak fra emner eller innpassing av emner fra andre studier eller institusjoner.

Denne brukerdokumentasjonen handler om hva som må gjøres av saksbehandler i bildet Utdanningsplan når deler av studieinnholdet til en bestemt student skal erstattes med noe som studenten ikke har tilgang til selv i Studentweb. Det forutsettes at studentens utdanningsplan er korrekt og at godkjenningssaker er ferdigbehandlet.

Utdanningsplan

Tilpasningen av utdanningsplanen i FS for saksbehandlere.

  1. Venstre del er et oversiktsbilde som viser studentens gjeldende utdanningsplan. Denne delen av bildet gir kun en mulighet for endring, og det er sletting av emner i planen.
  2. Midtre del er et arbeidsområde med mulighet for redigering av en rekke felt som er avgjørende for emnets plassering i utdanningsplanen. Her finnes også mulighet for vektingsendring, sperre mot endring/sletting og emneerstatning.
  3. Høyre del av bildet viser ulike kategorier emner, elementer og kompetanse som er knyttet til studenten, men som ikke inngår i den aktuelle utdanningsplanen.

For FSATs utdypende beskrivelse av funksjonalitet i bildet utdanningsplan kan man logge seg inn på FS sine nettsider. Se under "Dokumentasjon – Brukerhåndbøker – Utdanningsplan". Da Internet Explorer ikke fungerer for disse nettsidene anbefaler vi nettleserne Firefox eller Chrome.

Individuelle tilpasninger i utdanningsplanen

Individuelle tilpasninger gjøres hovedsakelig ved emneerstatninger. Forutsetningene for slike erstatninger er at det finnes faglig grunnlag for dem og at vektingen av innpassede emner tilsvarer eller overskrider vektingen på det som skal erstattes. Det trenger ikke være et en-til-en forhold mellom innpasset og erstattet emne. To eller flere emner kan erstatte ett opprinnelig emne, og ett emne kan erstatte flere opprinnelige emner så lenge det er faglig grunnlag for det og man tar hensyn til vektingskravet. Dersom man ønsker å redusere den gjeldende vektingen for et emne i utdanningsplanen, gjør man dette i feltet «Vekting kval.:» i arbeidsområdet.

Dersom man har behov for å justere undervisnings- eller vurderingstermin for emner i utdanningsplan gjøres dette manuelt i arbeidsområdet. Før man gjør en slik endring må man påse at grunnlagsdata i emnet gir mulighet for endringen. Emnets undervisningstermin(er) og vurderingstid/vurderingsenhet må korrespondere med endringene man foretar i bildet Utdanningsplan. Ved slik endring må man huske å sperre mot sletting/endring av emnet i arbeidsområdet.

Emneerstatninger med Interne emner utenom plan

Interne emner som ikke er en del av utdanningsplan ligger i fanen "Interne emner utenom plan" i høyre delen av bildet. Dersom det interne emnet som skal inngå ikke er avlagt ennå, og ikke ligger i denne fanen, hentes det opp i fanen «Legg til emner».  Dersom et slikt emne skal erstatte et emne i utdanningsplanen gjør man følgende:

Trykk på pil-ikonet, slik at emnet legger seg i arbeidsområdet.

Registrer riktig emnekombinasjon, emnevalgstatus og eventuell emnekategori. Alle disse skal tilsvare registreringene til emnet som skal erstattes. Legg merke til default «J» i Sperr-feltene. «J» skal brukes ved individuell tilpasning. Dersom det ikke er gjort en intern godkjenningssak brukes merknadsfeltet til å opplyse om grunnlaget for tilpasningen og hvilket emne som erstattes.

Du legger inn emnekombinasjon i nedtrekkslisten med samme navn. Deretter velger du emnekategori og emnevalgstatus i listene under. Til slutt er det mulig å legge inn en merknad i heltet nederst til høyre.

Legg merke til at emnet legger seg i utdanningsplan ved lagring.

Dersom emnet som skal erstattes er valgfritt (valgstatus «V») kan emnet slettes ved bruk av slettefunksjonen i venstre del av bildet.

Dersom emnet som skal erstattes er obligatorisk (valgstatus «O» eller «M»-varianter) må man registrere «J» i feltet «Erstattet av annet emne» slik at emnet gråes ut, men fortsatt er synlig i venstre del av bildet. Et grått emne vil ikke være synlig i Studentweb. Bruk merknadsfeltet til å oppgi hva som erstatter det.

I "Utdanningsplan" kan su se etter emner i listen som har mindre farge enn de andre, og få opp merknad i merknadsfeltet til høyre.

Emneerstatninger med eksterne emner

Emneerstatning med eksterne emner gjøres på samme måte som med interne emner. Den eneste forskjellen er at slike emner krever ferdigbehandlet godkjenningssak for å framkomme i fanen Ekstern utdanning , hvor slike emner hentes fra. Det går altså ikke an å søke opp slike emner manuelt, slik man kan med interne emner.

Spesielle forhold ved kullbytte

Ved vanlige individuelle tilpasninger (som beskrevet over) registrerer man avvik fra den ordinære planen manuelt. Det som er spesielt ved kullbytte er at hele planen må byttes ut med det nye kullets plan (når man han kull-spesifikke emnekombinasjoner, som HiOA stort sett har). Da det er emnekombinasjonen som definerer kvalifikasjonskravet må innholdet i det nye kullets emnekombinasjon gjelde for alle studenter som tilhører kullet. Når kullenes plan er ulik må det normalt gjøres individuelle tilpasninger, f.eks. ved ulikheter i obligatoriske emner eller vektingsforhold.

Vi foretar nå et kullbytte for denne studenten:

I samlebildet "Utdanningsplan", under fanen "Rediger utdanningsplan", kan du se på hele studieløpet med alle emner og så videre.

Bruk bildet "Endringsfunksjoner" (overgangsknapp i "Student samlebilde"), og endre kullet til studenten:

I "Endringsfunksjoner" er det huket av for "Tøm utdanningsplan for emner, eksternresultater, planemner og emnekombinasjoner" midt i dialogboksen.

Her ser vi at det anbefales å hake av for "Tøm utdanningsplan for emner, eksternresultater, planelementer og emnekombinasjoner". Man må gjøre dette for å kunne generere det nye kullets utdanningsplan. Når man trykker på "Utfør", vil planen tømmes og riktige emnekombinasjoner vil genereres: 

I "Utdanningsplan" under fanen "Rediger utdanningsplan", ser man at hele studieløpet er fritt for emner. Helt tomt, med andre ord.

Vi generer ny utdanningsplan:

I rutinen FS718.002 må man naturligvis hake av for obligatoriske emner, men vi anbefaler også å hake av for andre emner som inngår i planen og som er tilknyttet studenten på en eller annen måte. Hak derfor av for de 5 øverste kategoriene. Om man skal hake av i de to nederste rutene («Utelat emner..» og «Sperr emnene..») er avhengig av den spesifikke saken. Obligatoriske emner kan uansett ikke slettes av studenten og valgfrie emner skal kunne velges i Studentweb i bestemte perioder. Normalt vil det være fornuftig å hake av for sperring, men ikke for utelating. Kjør rapporten med «Nei» for oppdater og studer resultatet før du eventuelt gjør endringer i avhakinger.

Huk av for de fem første valgene under "Generer emner i plan" når du har huket for "Kun aktive studenter" over, og "Sperr emner mot sletting (av student" nederst.

Når resultatet er riktig kjører du rutinen med "J" for oppdatert.

Søk opp studenten på nytt i bildet "Utdanningsplan".

I bildet "Utdanningsplan" og fanen "Rediger utdanningsplan" kan du se oversikt over emnene fordelt over studieår. Her er det huket av for studiepoeng i planen, og krysset av for det som ikke gjennomføres/er gjennomført.

Hva har så skjedd? Emnene i førsteåret er identiske for de to kullene, så hele førsteåret er avlagt i den nye planen også. Emnene i andre studieår er ikke identiske for de to kullene, og de nødvendige endringene er generert automatisk. Valgfag i tredje studieår mangler og må velges på ny av studenten i Studentweb.

Når man genererer ny utdanningsplan vil man 1) umiddelbart se om gjennomførte emner tilsvarer emnene i ny plan 2) få korrekte emnekombinasjoner i planen og 3) få korrekt plan framover i tid og 4) måtte gjøre en ny vurdering på om eventuelle planelementer og innpassinger fortsatt skal gjelde og hva de skal erstatte.

Hvis vi går tilbake og ser på det første bildet av utdanningsplanen til denne studenten (før vi slettet opprinnelig plan) ser vi at emnene lå på tilsvarende terminer som vi nå har i den nye planen, men at noen av emnene var feil. Emnekombinasjonene var også feil. Vi må anta at det har skjedd manuelle endringer uten hensyn til at det faktisk måtte skje et kullbytte med påfølgende bytte av utdanningsplan. Det er ett eksempel på hvorfor det er viktig å generere nye planer ved rutine når studenter skal bytte kull.

Nå er utdanningsplanen korrekt når studenten kommer tilbake etter permisjon. I dette tilfellet var ny og gammel plan lik bakover i tid. Dersom planene hadde vært ulik bakover i tid ville saksbehandler måtte foreta manuelle tilpassinger som beskrevet under avsnittene om emneerstatninger.

Ekvivalenser og utdanningsplan

Når det er opprettet en ekvivalens i FS i bildet Emnekjede med Kjedebruk EKV behandler utdanningsplanen dem som ett og samme emne. Det vil si at man ikke trenger å registrere emneerstatninger mellom emnene som inngår ekvivalensen.

chatbot-portlet