Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Open Access

Hvordan publisere Open Access

Når du skal publisere Open Access kan du velge mellom to ulike veier: Grønn eller Gull.

1. ”Grønn" Open Access – tilgjengeliggjøring ved egenarkivering

Du har allerede publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift, og følger OsloMets Open Access policy ved å gjøre en kopi av publikasjonen tilgjengelig i OsloMets vitenarkiv ODA, ved å laste den opp i Cristin.

Ofte vil det gjelde den siste manusutgaven av artikkelen din, etter fagfellevurdering og før publisering. De aller fleste forlag godtar egenarkivering.

Universitetsbiblioteket klarerer rettighetene for åpen publisering med den enkelte utgiver.

2. "Gull" Open Access-publisering

Du publiserer artikkelen din i et åpent, fagfellevurdert tidsskrift eller bokserie.

Hvordan publisere gull Open Access

  1. Finn et Open Access-tidsskrift innen ditt fagområde
  2. Mangler du penger til avgiften, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC)? Eller til lagring av åpne forskningsdata? Du kan få støtte til Open Access-utgifter fra OsloMet.
  3. Avslutt med å deponere / laste opp artikkelen din i Cristin.

Etablere OA-tidsskrift eller gjøre et eksisterende tidsskrift om til OA

Universitetsbiblioteket  tilbyr en plattform for publisering av Open Access tidsskrifter. Ønsker du å starte et nytt tidsskrift eller endre fra trykt til digital publisering? Les mer om hvordan du etablerer et OA-tidsskrift.

Kontakt


chatbot-portlet