Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Utdanningsledelse: Hvordan skape helhet og sammenheng

Høsten 2021 starter en ny seminarrekke for utdanningsledere ved OsloMet. Hovedformålet med seminarene er å tilby utdanningsledere en arena for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Dato/Tid

Sted

Zoom

Vi definerer «utdanningsledelse» bredt og ønsker velkommen til utdanningsledere på både emne-, program-, institutt- og fakultetsnivå!

På dette første seminaret setter vi søkelys på arbeid med helhet og sammenheng i emner og studieprogrammer.

Profesjonsutdanninger får ofte kritikk for å være fragmenterte. Dette handler ikke bare om den klassiske «teori-praksis-problematikken», men peker mot en grunnleggende utfordring ved utdanningsledelse: koordinering og ledelse av en rekke ulike aktører, læringsarenaer, kunnskapsdomener og organisatoriske prosesser.

Denne kompleksiteten er ofte underkommunisert til de som er nye i utdanningsledelsesrollen, og den er også i stor grad underbelyst i forskningslitteraturen.

I dette seminaret setter vi søkelys på hva denne kompleksiteten består, hvordan idealet om «helhet og sammenheng» kan forstås på ulike måter, samt praktiske tilnærminger til disse problemstillingene.

Program

12.00 Å være utdanningsleder. Ved Silje Fekjær, Prorektor for utdanning, OsloMet

12.20 På jakt etter «helhet og sammenheng»: Hva slags helhet, og hvilke sammenhenger? Ved Hege Hermansen, Senter for profesjonsstudier

12.35 Diskusjon og erfaringsutveksling

13.00 Avslutning.

Kontakt: Førsteamanuensis Hege Hermansen, Senter for profesjonsstudier