Barn og unge på tvers 2023

Hendelseskalender

Barn og unge på tvers 2023

Forskningsmiljøet “Barneliv og profesjonsutøvelse” arrangerer OsloMets niende konferanse om «Barn og unge på tvers». Konferansen henvender seg til alle på hele universitetet som har interesse for forskning om og med barn og unge.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet, Oslo

Program og nærmere informasjon om påmelding kommer i august 2023.

Les mer om konferansen om innsending av abstracts på oslomet.no