Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Avtroppende rektor ved OsloMet, Curt Rice.

Avslutningsmarkering for rektor Curt Rice

Rektor Curt Rice slutter ved OsloMet, og vi inviterer alle til en hyggelig digital avslutning.

Dato/Tid

Sted

Digitalt møte på youtube.

Curt Rice slutter i sommer, etter seks år som rektor ved OsloMet. Alle er invitert til en digital avslutningsmarkering.

Rice vil selv holde en avsluttende tale til alle ved OsloMet, og det blir også hyggelige ord fra kolleger og andre til den avtroppende rektoren.

Se sendinga her: https://youtu.be/D3neMmjrUNE

Velkommen!