Droppe til innhold

Hva skjer


Kan vi få til god velferd og grønt skifte - samtidig?Jente som husker med fjordbilde i bakgrunnen

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Velkommen til høstens første SAMSVAR-seminar. Arrangementet inngår som en del av Forskningsdagene, og vil for anledningen holdes i Boksen på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo.

Dette er den fjerde gangen at vi kjører SAMSVAR-seminaret innenfor rammen av Forskningsdagene. Denne gangeni presenterer vi tre ulike tilnærminger til temaet miljø.

Først ute er NOVA- forskerne Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen med innlegget: Velferdsstaten som problem eller problemløser i det grønne skiftet?

Dernest vil SIFO-forsker Torvald Tangeland holde innlegget: Forbrukeren er en del av problemene, men også en del av løsningen – Hvordan kan forbruket endres i en mer bærekraftig retning?

Sist ute er NIBR-forsker Gro Sandkjær Hanssen, med innlegget: Er en samordnet klima- og miljøpolitikk mulig? Planlegging og styringsverktøy for en bærekraftig utvikling

Etter innleggene åpner vi for spørsmål og debatt.

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved OsloMet.
chatbot-portlet