Droppe til innhold

Hva skjer


Den sjuende norske kongress i aldersforskning

Quality Hotel Expo, Fornebu

Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Det samlede temaet er «Aktiv aldring». Alle er velkomne.

Aktive eldre og aktiv aldring

Vi inviterer med dette til en nasjonal mønstring av aldersforskning – for sjuende gang siden 1991. Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Noen føler seg som aldersforskere, andre gjør det ikke, men har interesse for området. Alle er like velkomne.

Det samlede temaet denne gangen er «Aktiv aldring». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Se vår Facebook-side om kongressen her.

Form

Det vil være plenumsforedrag, symposier med inviterte innlegg og sesjoner for paper og posterpresentasjoner.

Det blir gruppesesjoner (med paperpresentasjoner) om følgende tema: Aktiv aldring og aldersvennlige samfunn, fysisk funksjon, fall og brudd, omsorg, ernæring, sosial inkludering, kognitiv svikt og innovasjon i omsorgstjenesten.  

I tillegg blir det symposier om sosial ulikhet i aldring, aldringsstudier, aldersvennlige samfunn, biologisk aldring, eldre i arbeid og hvordan en kan styrke seg for en god alderdom.

Vi tar sikte på at postere kan henge opp under hele kongressen.

Se konferansesiden for mer informasjon om foredragsholdere, påmelding og pris.

Arrangører

Folkehelseinstituttet, Aldring og helse, OsloMet, Helsedirektoratet og
Norsk selskap for aldersforskning.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Mari Dahle Lysø, Aldring og helse. 

Ansvarlige: Bjørn Heine Strand, Eva Irene Holt, Gro Gujord Tangen, Marijke Veenstra, Anette Hylen Ranhoff, Vegard Skirbekk, Katharina Herlofson, Astrid Bergland og Mari Dahle Lysø.

chatbot-portlet