Høringssvar strategi 2024 | Virksomhetsstyring - Ansatt

Høringssvar Strategi 2024

Høringssvar Strategi 2024

Her finner du høringssvarene fra de offisielle høringsinstansene for Strategi 2024.

Styret vil i mai få presentert et nytt utkast til strategi for HiOA som universitet basert på disse høringssvarene og innspill fra formelle og uformelle fora i og utenfor HiOA.

Høringssvar

Høringssvar fra Akademikerne (.pdf)

Høringssvar fra DI (.pdf)

Høringssvar fra FoUU-DGU (.pdf)

Høringssvar fra HF (.pdf)

Høringssvar fra HiOA seniorsenter (.pdf)

Høringssvar fra LUI (.pdf)

Høringssvar fra ORV (.pdf)

Høringssvar fra Prorektor for forskning og utvikling (.pdf)

Høringssvar fra Prorektor for utdanning (.pdf)

Høringssvar fra SAM (.pdf)

Høringssvar fra SPS (.pdf)

Høringssvar fra Studentparlamentet (.pdf)

Høringssvar fra SVA (.pdf)

Høringssvar fra TKD (.pdf)