Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

IT-tjenester / E-post og kalender

Hjelpeveiledninger i Outlook

Dersom du ønsker å lære mer om Outlook eller selv ønsker å løse problemer i enkelte Outlook-funksjoner, kan følgende veiledninger hjelpe deg.

Innhold

Adressebok i Outlook

Hvordan bruke Adressebok i Outlook

E-postvedlegg

Hvordan legge til vedlegg som filer, kontakter og oppgaver i e-post

Fraværsmarkering - autosvar

Legge til autosvar når du er fraværende

Kalender – møter og avtaler

Planlegge en avtale

Planlegge et møte med andre

Påminnelser i kalender

Legge til eller fjerne en påminnelse

Åpne en annens kalender Outlook Online / O365

Slik åpner du en annen kalender i Outlook Online (Office 365)

Kontakter

Opprette kontakter og kontaktgrupper (distribusjonslister)

Importere kontakter til Outlook

Opprette og redigere kontaktgrupper – lage en distribusjonsliste; sende e-post til mange kontakter.

Kryptere epost

Kryptere e-post og vedlegg (support.office.com)

Lagre e-post

Lagre (eksportere) e-post og e-postmapper

Masseutsendelse av e-post - bruk av bcc

Bruke blindkopi for å forhindre at mottakernavn vises

Vise blindkopimottakere av en e-postmelding

Signatur

Lage signatur i Outlook – opprette og legge til en meldingssignatur for e-post.

Standard signatur for e-post

Behold standard tekstformatering i signaturen. Følgende mal skal gjelde som standard signatur for e-post:

...

Norsk signatur:

Kari Nordmann
[Stillingstittel]
[Enhet]
OsloMet – storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

Engelsk signatur:

Kari Nordman
[Title]
[Unit]
OsloMet – Oslo Metropolitan University
(formerly Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

 

Grunnoppgaver og hurtigtaster i Outlook

Grunnoppgaver i Outlook – e-postoppgaver du trenger å kunne.

Hurtigstartsveiledninger for Office 2013 – hurtigstartveiledninger.

Hurtigtaster i Outlook – for deg som vil lære snarveiene.

Videresende eller omadressere 

Videresende innkommende meldinger automatisk til en annen e-postkonto

 

Veiledning?

Kontakt IT-servicedesk for hjelp!


chatbot-portlet