Hjelp til søknadsskriving ved LUI - Ansatt

Hjelp til søknadsskriving

Hjelp til søknadsskriving

Informasjon som kan være nyttig i forbindelse med søknadsarbeidet.

Roller i en nettsøknad

  • Prosjektansvarlig/project owner = OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET (997058925) (fyll inn epost: post@oslomet.no)
  • Administrativt ansvarlig/project administrator = fakultetsdirektør
  • Prosjektleder/project manager = søker

Forskningsrådets søknadshjelp

Avtaler

Personvern og databehandling

Forskningsetiske utfordringer

Nettressurser fra UiO