Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kultur og velferd / Trening

OsloMet BIL

OsloMet BIL er idrettslaget for alle tilsatte ved universitetet. Bli medlem, og få mulighet til å drive organisert trening for en billig penge sammen med gode kolleger!

OsloMet BILhar mange medlemmer som driver ullike typer idrett, fra fotball til yoga. Alle universitetets medarbeidere er automatisk medlem og kan i tillegg glede seg over andre tilbud og aktiviteter i regi av OsloMet BIL. Flere tilbud/aktiviteter er åpne for alle, mens andre begrenses til av kapasitet i lokalene.

Sommer- og vinteraktivitetsdag

Vi arrangerer både sommer- og vinteraktivitetsdag. Alle tilsatte som ønsker å være med får arbeidsfri fra kl. 12.00. For 2018 ble det arrangert  vinteraktivitetsdag tirsdag 13.2.18 på Øvresetertjern og sommeraktivitetsdag blir onsdag 6.6.18 ved Mønevann (Losby).

Innhold

Medlemskap

  • Alle universitetets ansatte er automatisk medlemmer i OsloMet BIL. Medlemskapet gir anledning til å være med på organisert trening innen forskjellige idrettsgrener. Det er også mulig å være med på seriespill i fotball og tennis.

Bedriftsavtale

OsloMet BIL har per dags dato avtale med treningsstedet Friskis&Svettis.

Informasjon fra F&S:

  • Nytt av året er: Kom-i-gang--kurs og Small Group.
  • Les mer om nyheter og timeplan på www.friskissvettis.no
  • Vår bedriftsavtale med Friskis&Svettis er for 2017:  Årskort 15% kr 5049,-, Terminkort 10% 3040,- og avtalegiro 10% kr 445,-/ mnd. Rabattene gjelder ikke klippekort og enkeltbilletter. Pris klippekort kr 1183,- (8 klipp), enkeltbillett kr 180 (kan benyttes på flere timer samme dag).
  • Ta direkte kontakt med Friskis&Svettis for å tegne avtale med dem.

Aktiviteter Bislett

Aerobic

Treningstid: tirsdag kl. 16.00-17.00, oppstart 21.08.18

Merk avvikende tider: 

Sted: FLU-salen (V-2U44), Pilestredet 44 

Ingen trening: 

Kontaktperson: larissa.kamfjord@oslomet.no

Badminton

Treningstid: Mandag kl. 17.00-18.30 med oppstart 20.08.18

Sted: V-2U44 (FLU-salen), Pilestredet 44

Merk avvikende treningstider: 17.15-19.15  følgende dager: 03.09.18

Kontaktperson trengs, tilbudet iverksettes om koordiator tar ansvar.

Bordtennis

Treningstid: Onsdager eller torsdager kl. 15.00. Ukedag og oppstart avtales på e-post mellom de interesserte.

Sted: Trimrom 3 - P034 - Pilestredet 35 (i kjelleren)

Kontaktperson: martin.kot@oslomet.no

Dans

Treningstid:

Ori Tahiti/hula-hula: onsdag 14.30 - 15.30

Se dansestilen på OsloMet i Pilestret: https://youtu.be/PVu6Q-fW0co

Magedans, litt øvet: Onsdag 15.30 - 16.30

Magedans, nybegynner:  Torsdag 15.30 - 16.30, oppstart 27. september  (send epost til Anne Fjærli hvis du er interessert)

Sted: Speilsalen i P50/52, B019

Egenandel 200 per semester.

Kontaktperson: Anne Fjærli

Fotball

Treningstid: Fredager kl. 16.00-17.30, oppstart  24.08.18.

Ingen trening uke 44 (02.11.18 - salen opptatt)

Sted: Idrettshallen (under plassen mellom P50 og P52)

Kontaktperson: Halfdan Alve Glad

Innebandy

Treningstid: Onsdag kl. 17.00-18.30, oppstart 22.08.18 

Sted: V-2U31 (fysio-salen), Pilestredet 44 

Kontaktperson: Kjell Arnesen

Pilates

Treningstid: 

Sted: Speilsalen i P 52.

Kontaktperson: lihong.huang@nova.hioa.no og kristin.aarland@nova.hioa.no

Det er en egenandel på kr 100 pr gang som betales til instruktøren.

Tai Chi

Treningstid: Tirsdag kl. 17.00 - 19.00 oppstart 21.08.18 

Sted: FLU-salen (V-2U44), Pilestredet 44

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Åge Johnsen. Telefon: 481 069 40.

Yoga

Treningstid: Mandag kl. 16.00 - 17.00, oppstart 20.08.18

Onsdag kl. 16.00 - 17.00, med oppstart 22.08.18,

Merk avvikende treningstider: uke 36: mandag 03.09 må starte kl. 16.15. Uke 40 ingen trening.

Sted: V-2U44, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes hus).

Det er en egenandel som betales direkte til instruktøren, påmelding og betaling til julieskontor@gmail.com

Kontaktperson:   jorunn.talgo@oslomet.no

Hvis det kommer mange deltakere, vil det være for få matter. Det kan derfor være lurt å ha med sin egen yogamatte.

Styrketrening

Treningstid: Torsdag kl. 16.00 - 17.00, oppstart 23.08.18

Merk avvikende treningstider: start kl. 16.15 i ukene: 34, 35, 43, 44 og 47.

Sted: V-2U44, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes hus)

Kontaktperson: Katarina Pajchel

Zumba

Treningstid: fredager 16.00-17.00, oppstart 7. september 2018

Sted: Speilsalen i Pilestredet 52

Kontaktperson: Larissa Kamfjord

Aktiviteter Kjeller

Styrke/aerobic

Treningstid: Torsdager kl. 15.30-16.30, har startet høsten 2018

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør/ kontaktperson: Ellen Oma Nordstrøm

Spinning

Treningstid: Tirsdager kl. 15.00-16.00, oppstart 21.08.18

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør / kontaktperson: Ellen Oma Nordstrøm

Zumba

Treningstid:  Onsdager kl. 15.45-16.45, oppstart ?18

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør: Yoo Lene Bråten, egenandel betales til instruktør.

Kontaktperson:  Lilja Berg

Retningslinjer for bruk av OsloMet BIL-materiell

1. OsloMet BIL-materiell er draktsett, sportsutstyr (baller, racketer, nett, etc.), første-hjelps-utstyr, og annet materiell som er finansiert av OsloMet BILsentralt eller av OsloMet BIL’s grupper.

2. OsloMet BIL-materiell er OsloMet BIL’s eiendom. Det forvaltes av OsloMet BIL’s styre, den styret utpeker eller av undergruppenes oppmenn.

3. Dersom OsloMet BIL-materiell ødelegges, slites ut eller på annet vis går tapt, må den som er ansvarlig melde fra til materialforvalteren innen rimelig tid. Dette gjelder ikke utstyr som etter sin egenart er beregnet på å forbrukes raskt.

4. Der en undergruppe av OsloMet BILer gjort til forvalter av OsloMet BIL-materiell, er oppmannen for gruppen ansvarlig for det. Øvrig OsloMet BIL-materiell er det OsloMet BIL’s styre eller den det måtte utpeke som er ansvarlig for.

5. Skifter en undergruppe oppmann, er den gamle oppmannen ansvarlig for å overlate OsloMet BIL-materiellet til den nye oppmannen. Dette skal skje ved at den nye oppmannen underskriver en detaljert liste med oversikt over OsloMet BIL-materiellet.

Dersom en undergruppe oppløses, skal oppmannen overlevere OsloMet BIL-materiellet til materialforvalteren.

6. OsloMet BIL-materiell skal kun benyttes i sammenheng med OsloMet BIL’s aktiviteter eller der vedkommende stiller som representant for OsloMet BIL. Dette kan være på trening, i konkurranser eller under arrangementer OsloMet BIL står for regien av eller deltar på.

OsloMet BIL-materiell kan ikke lånes ut til ikke-OsloMet BIL-medlemmer uten at oppmannen eller en denne har utpekt er tilstede når det brukes eller at styret har gitt forhåndstillatelse til utlånet.

Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal se til at det ikke brukes i strid med dette reglement.

7. Om noen som er i besittelse av OsloMet BIL-materiell melder seg ut av eller på annen måte slutter i OsloMet BIL, må vedkommende levere fra seg utstyret til oppmannen eller annen som er ansvarlig for det.

8. Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal levere en skriftlig oversikt over utstyr man er ansvarlig for på årsmøtet hvert år. Dersom styret krever det, skal vedkommende, innen en rimelig frist levere en tilsvarende oversikt.

Kontakt


OsloMet BILs styre