Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kultur og velferd / Trening

OsloMet BIL

OsloMet BIL er idrettslaget for alle ansatte ved universitetet

OsloMet BIL har mange medlemmer som driver ullike typer idrett, fra fotball til yoga. Alle universitetets medarbeidere er automatisk medlem og kan i tillegg glede seg over andre tilbud og aktiviteter i regi av OsloMet BIL. Alle tilbud er åpne for alle. OsloMet BIL mottak en arbeidsmiljøpris for sine tiltak for ansatte på OsloMets kick-off i 2019.

Sommer- og vinteraktivitetsdag

Vi arrangerer både sommer- og vinteraktivitetsdag. Alle ansatte som ønsker å være med får arbeidsfri fra kl. 12.00. Sommeraktivitetsdager er ila juni og vinteraktivitetsdager i februar/mars. Følg med i aktuelt kalenderen for neste aktivitetsdag.

 

Innhold

Medlemskap

Alle universitetets ansatte er automatisk medlemmer i OsloMet BIL. Medlemskapet gir anledning til å være med på organisert trening innen forskjellige idrettsgrener. 

Bedriftsavtaler

OsloMet har inngått avtaler til fordelaktige rabatter for ansatte med flere store treningssentere.

1. SiO Athletica 

Priser for ansatte ved OsloMet

Ansatte ved OsloMet får nå medlemskap til

  • 230,- i måneden med bindingstid
  • 280,- i måneden uten bindingstid
Hva er inkludert?

Som medlem i SiO Athletica får du

  • tilgang til alle seks senterne i hele åpningstiden
  • tilgang til gruppetrening
  • tilgang til svømmehallen

Les om tilbudet på SiOs nettsider.

Meld deg inn i resepsjonen på treningssenteret

Innmelding skjer i en av SiO Athleticas resepsjoner. Du må fremvise gyldig ansattdokumentasjon, eksempelvis ansattkort.

2. SATSElexia: 18 % rabatt på medlemskap 

OsloMets SATSELIXIA bedriftskode er: jetbolzber. Ta med jobbavtale og ID til nærmeste SATS for innmelding.

Informasjon om treningsavtalen med SATSElixia (PDF)

3. Treningshuset: 100 kr rabatt per måned på års-avtale

Informasjon om treningsavtalen med Treningshuset (PDF)

4. Friskis&Svettis: 15 % rabatt på medlemskap

Informasjon om alle treningstilbudene på www.friskissvettis.no

Aktiviteter Bislett

Alle instruktørstyrte treningstimer har oppstart uke 2 - siste uke er uke 24.

Bordtennis

Treningstid: torsdager kl 1700-1900 i rom V-2U44 (FLU-salen) i P44.

Merk avvikende tider: Bordtennis starter opp 1715 i stedet for 1700 i ukene 6-7-10-12-14

Påmelding bordtennis til bordtennis@365.oslomet.no.

Ved spørsmål kontakt martin.kot@oslomet.no

Dans

Magedans, magedans litt-øvet onsdag kl. 15.30-16.30. Oppstart 9.1 og siste gang dette semesteret 12.6. 

Magedans, nybegynner:  Torsdag 15.30 – 16.30, oppstart i februar. Påmelding via e-post til anne.fjarli@oslomet.no.

Sted: Speilsalen i P50/52, B019. Egenandel 600 kr per semester (kan da delta på begge kurs). Kontaktperson: Anne Fjærli anne.fjarli@oslomet.no.

Fotball

Treningstid: Fredager kl. 16.00-17.30

Sted: Idrettshallen (under plassen mellom P50 og P52)

Kontaktperson: Halfdan Alve Glad

Innebandy

Treningstid: Onsdag kl. 17.00-18.30

Sted: V-2U31 (fysio-salen), Pilestredet 44 

Kontaktperson: Kjell Arnesen

Pilates

Treningstid: onsdager 1630-1730

Sted: Speilsalen i P 52.

Kontaktperson: lihong.huang@nova.hioa.no og kristin.aarland@nova.hioa.no

Det er en egenandel på kr 100 pr gang som betales til instruktøren.

Tai Chi

Treningstid: Tirsdag kl. 17.00 - 19.00  

Sted: P44 V-2U44-SAL4

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Åge Johnsen. Telefon: 481 069 40.

Yoga

Treningstid: Onsdager kl. 16.00 - 17.00. 

Sted: P44 V-2U44-SAL4 (gymsalen til venstre)

Det er en egenandel som betales direkte til instruktøren, påmelding og betaling til julieskontor@gmail.com

Kontaktperson:   jorunn.talgo@oslomet.no

Hvis det kommer mange deltakere, vil det være for få matter. Det kan derfor være lurt å ha med sin egen yogamatte. Ha gjerne med varme sokker og genser.

Sirkeltrening/styrke

Treningstid: Torsdager kl. 16.00 - 17.00. 

Sted: P44 V-2U44-SAL4

Kontaktperson: Katarina Pajchel

Zumba

Treningstid: fredager 16.00-17.00. 

Sted: Speilsalen i Pilestredet 52

Kontaktperson: Larissa Kamfjord

Kampsport

Treningstid: Torsdager 15.00 - 16.00. her kommer mer info om oppstart.

Sted:  Pilestredet 52, Speilsalen, B019

Kontaktperson:  Erwan Delbarre på erwandel@oslomet.no

 

Aktiviteter Kjeller

Styrke/aerobic

Treningstid: Torsdager kl. 15.30-16.30

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør/ kontaktperson: Hanne Christensen Eckholm

Spinning

Treningstid: Tirsdager kl. 15.00-16.00

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør / kontaktperson: Ellen Oma Nordstrøm

Zumba

Treningstid:  Onsdager kl. 15.45-16.45,

Sted: Treningsrommet på Kjeller

Instruktør: Yoo Lene Bråten, egenandel betales til instruktør.

Kontaktperson:  Lilja Johannessen på lberg@oslomet.no

 

Retningslinjer for bruk av OsloMet BIL-materiell

1. OsloMet BIL-materiell er draktsett, sportsutstyr (baller, racketer, nett, etc.), første-hjelps-utstyr, og annet materiell som er finansiert av OsloMet BILsentralt eller av OsloMet BIL’s grupper.

2. OsloMet BIL-materiell er OsloMet BIL’s eiendom. Det forvaltes av OsloMet BIL’s styre, den styret utpeker eller av undergruppenes oppmenn.

3. Dersom OsloMet BIL-materiell ødelegges, slites ut eller på annet vis går tapt, må den som er ansvarlig melde fra til materialforvalteren innen rimelig tid. Dette gjelder ikke utstyr som etter sin egenart er beregnet på å forbrukes raskt.

4. Der en undergruppe av OsloMet BILer gjort til forvalter av OsloMet BIL-materiell, er oppmannen for gruppen ansvarlig for det. Øvrig OsloMet BIL-materiell er det OsloMet BIL’s styre eller den det måtte utpeke som er ansvarlig for.

5. Skifter en undergruppe oppmann, er den gamle oppmannen ansvarlig for å overlate OsloMet BIL-materiellet til den nye oppmannen. Dette skal skje ved at den nye oppmannen underskriver en detaljert liste med oversikt over OsloMet BIL-materiellet.

Dersom en undergruppe oppløses, skal oppmannen overlevere OsloMet BIL-materiellet til materialforvalteren.

6. OsloMet BIL-materiell skal kun benyttes i sammenheng med OsloMet BIL’s aktiviteter eller der vedkommende stiller som representant for OsloMet BIL. Dette kan være på trening, i konkurranser eller under arrangementer OsloMet BIL står for regien av eller deltar på.

OsloMet BIL-materiell kan ikke lånes ut til ikke-OsloMet BIL-medlemmer uten at oppmannen eller en denne har utpekt er tilstede når det brukes eller at styret har gitt forhåndstillatelse til utlånet.

Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal se til at det ikke brukes i strid med dette reglement.

7. Om noen som er i besittelse av OsloMet BIL-materiell melder seg ut av eller på annen måte slutter i OsloMet BIL, må vedkommende levere fra seg utstyret til oppmannen eller annen som er ansvarlig for det.

8. Den som er ansvarlig for OsloMet BIL-materiell skal levere en skriftlig oversikt over utstyr man er ansvarlig for på årsmøtet hvert år. Dersom styret krever det, skal vedkommende, innen en rimelig frist levere en tilsvarende oversikt.

Kontakt


OsloMet BILs styre


chatbot-portlet