Grupper i Office 365 | Brukerstøtte IT - Ansatt

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?

Grupper

Grupper

I Office 365 kan du selv opprette grupper (groups). Gruppene kan brukes til å samarbeide og samhandle i f.eks. prosjekter eller på tvers av enheter. Grupper kan erstatte epostlister og epostkasser.

Slik oppretter du grupper i Office 365

1. Gå til outlook.office.com.

I venstrekolonnen finner du Gruppeoversikten i venstrekolonnen. 

Velg +-tegnet for å opprette en ny gruppe.

 

2. Velg Standardgruppe, klikk Neste.

 

3. Fyll inn gruppeinformasjon.

Navn: Velg et navn på gruppen. Gruppenavn bør være på minimum syv tegn, og det bør velges et gruppenavn som beskriver gruppen og hvilken enhet som eier den. Et gruppenavn kan f.eks. være det samme som et prosjektnavn.

E-postadresse:  Alle grupper får en dedikert e-postadresse. Denne settes automatisk til det samme som navnet på gruppen, men du kan også velge å endre adressen.

Beskrivelse: En kort beskrivelse av gruppen bør legges til slik at både du og andre forstår gruppens formål.

Personvern: Skal i utgangspunktet alltid settes til Privat. Innhold i offentlige grupper vil være synlig for andre enn gruppens medlemmer, og bør bare brukes gjennomtenkte tilfeller.

Språk: Velg foretrukket språk.

Avhukning for om alle medlemmer skal motta epost og samtaler som sendes i gruppen må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

4. Legg til medlemmer i gruppen.

 

5. Gruppen er nå klar til bruk.