Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Mange forskning-, utvikling og innovasjonsaktiviteter krever ekstra finansiering. Dette kan dekkes av intern eller ekstern finansiering. Ta alltid kontakt med din lokale forskningsstøtte hvis du planlegger å søke intern eller ekstern finansering.

Globalt

Globalt

 1. Norhed

  NORHED - Programmet (norad.no) skal styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere flere og bedre kandidater, samt produsere en økt mengde forskning av god kvalitet, gjennomført av landets egne forskere.

  Kontaktperson ved OsloMet er Anne M. Møgster.

 2. EU International cooperation and development

  EU er den største giveren for utviklingssamarbeid i verden. De gir finansiering på mange forskjellige felt og gjennom forskjellige metoder, avhengig av behovene og målene i våre partnerland. Her deltar norske miljøer på linje med EUs medlemsland.

  International Partnerships (ec.europa.eu)

 3. EURAXESS Norway

  Stipendbasen (euraxess.no) gir informasjon om mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører; hvem kan søke, hva kan man søke på og hvor mye støtte du kan få. Basen dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid.

 4. Canon Foundation in Europe

  Canon Foundation er en filantropisk, tilskuddsgivende institusjon, aktiv i å fremme internasjonal kultur og vitenskapelige forbindelser mellom Europa og Japan. Canon Foundation Research Fellowships er åpne for europeere og japanske statsborgere. Europeere må ønske å forske i Japan og japanere må ønske å forske i Europa.

  For mer informasjon se nettsiden deres. (canonfoundation.org)

 5. Matsumae International Foundation

  Målet til Matsumae International Foundation (MIF) er å gi utenlandske forskere som har utmerket akademisk evne, uavhengig av rase, kjønn, religion eller ideologi, muligheter til å utføre forskningsaktiviteter i Japan, og dermed bidra til akademisk utvikling i Japan som samt internasjonalt vennskap og velvilje.

  For mer informasjon se nettsiden deres. (mif-japan.org)

 6. The Kavli Foundation

  Kavli Foundation ble etablert av Fred Kavli i 2000 med et oppdrag å fremme vitenskapen til fordel for menneskeheten. Hovedtiltaket for å oppnå dette er ved å finansiere grunnforskning innen astrofysikk, nanovitenskap, nevrovitenskap og teoretisk fysikk.

  For mer informasjon se nettsiden deres. (https://kavlifoundation.org/)

 7. Wellcome trust

  Wellcome støtter vitenskapen for å løse de presserende helseutfordringene som alle står overfor. De støtter oppdagelsesforskning på liv, helse og velvære, og vi tar på oss tre verdensomspennende helseutfordringer: psykisk helse, infeksjonssykdommer og klima.

  Les mer om utlysningene på deres nettsider (wellcome.org)