Finansierings- og forskningsstøtte

Globalt

Globalt

 1. Norhed

  NORHED - Programmet (norad.no) skal styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere flere og bedre kandidater, samt produsere en økt mengde forskning av god kvalitet, gjennomført av landets egne forskere.

  Kontaktperson ved OsloMet er Anne M. Møgster.

 2. EU International cooperation and development

  EU er den største giveren for utviklingssamarbeid i verden. De gir finansiering på mange forskjellige felt og gjennom forskjellige metoder, avhengig av behovene og målene i våre partnerland. Her deltar norske miljøer på linje med EUs medlemsland.

  International Partnerships (ec.europa.eu)

 3. EURAXESS Norway

  Stipendbasen (euraxess.no) gir informasjon om mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører; hvem kan søke, hva kan man søke på og hvor mye støtte du kan få. Basen dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid.