Gjennomføringsfasen | Prosjektstyring - Ansatt

Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen

Målet med fasen er å produsere og ferdigstille avtalte leveranser i henhold til de planer og strategier som fremgår av prosjektplanen.

Under gjennomføringen må prosjektet ofte håndtere uforutsette hendelser og oppdatere planer og gjennomføring underveis. Prosjektleveransene skal mottas, og aksepteres av linja hvor nyttevirkningene skal tas ut.

Bildet viser prosjektmodellen hvor gjennomføringsfasen(e) er uthevet. Gjennomføringsfasen leder frem til beslutningspunkt 4 og godkjenning av leveranser.

I gjennomføringsfasen skal prosjektleder:

  • Koordinere og delegere oppgaver
  • Rapportere månedlig på fremdrift for måloppnåelse (tid, ressurser, brukerinvolvering og gevinster).
  • Håndtere interessenter
  • Bidra til å sikre kontinuerlig forankring og legge til rette for gevinstrealisering i samarbeid med Prosjekteier
  • Sikre at leveranser ferdigstilles på rett kvalitetnivå og godkjennes for mottak i linja.  
  • Sikre overlevering av leveransene til linja
  • Sikre at prosjektet gir tilstrekkelig opplæring ved overføring av leveranser til linja

Prosjektleder rapporterer til prosjekteier den 30. i hver måned, fra og med måneden etter prosjektoppstart. For prosjekter som er del av prosjektporteføljen, skal porteføljekontoret motta kopi av månedsrapporten.

Gjennomføringsfasen avsluttes når prosjekteier har godkjent prosjektets leveranser (BP3) i tråd med prosjektplanen.

Kontakt

Kontakt

Verktøy og maler til gjennomføringsfasen

Verktøy og maler til gjennomføringsfasen