Funksjonsbeskrivelse for brannsonekoordinator - Ansatt

Funksjonsbeskrivelse for brannsonekoordinator

Funksjonsbeskrivelse for brannsonekoordinator

Brannsonekoordinator ved Avdeling for eiendom - seksjon for drift og husøkonomi

Ansvar og rolle

Brannsonekoordinator skal være bindeledd mellom brannvernorganisasjonen og sonekontaktene i det daglige brannvernarbeidet, og sørge for informasjon og opplæring i det brannforebyggende arbeidet.

Kompetanse

Brannsonekoordinator skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Kompetansen skal omfatte kunnskap om byggene og universitetets brannforebyggende arbeid.

Hovedoppgaver

 • Etablere soneplan for hver etasje og hvert bygg, og informere fakulteter og andre enheter om organiseringen
 • Ha samlet oversikt over sonekontakter i hvert bygg og herunder sikre at
  • oversikten i enn hver tid er oppdatert
  • sonekontaktene blir gjort kjent med sin sone
 • Følge opp utpeking av sonekontakter ved god dialog med linjeorganisasjonen
 • Sørge for opplæring av sonekontakter i samarbeid med administrativ brannvernrådgiver
 • Utarbeide og vedlikeholde informasjonsmateriell til sonekontaktene i samarbeid med administrativ brannvernrådgiver
 • Legge til rette for god samhandling mellom enheter i bygget i samarbeid med brannvernorganisasjonen
 • Informere sonekontaktene i forkant av evakueringsøvelser
 • Bidra i evaluering og oppfølging etter evakueringer i samarbeid med administrativ brannvernrådgiver

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.