Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kontaktpunkter for hjelp

FoU-støtte, statistikk og metode

Råd og veiledning i bruk av IT-verktøy til forskning.
 • frist

  Treffetid ved OsloMet er fredager kl. 0930-14.30 (kjernetid) etter avtale.

OsloMet har tegnet avtale om FoU-støtte levert fra UiO. Dette betyr at ansatte ved OsloMet tilbys råd og veiledning innen IT-verktøy statistikk og kvalitativ metode.

Statistikk og numeriske beregninger

 • Råd og veiledning i IT-verktøy til statistikk og numerisk analyse
 • Bruk av Stata, SPSS, R-studio, Matlab etc. i egen forskning
 • Nettskjema til datainnsamling

Kvalitativ metode

 • Råd og veiledning til IT-støttet kvalitativ metode
 • Bruk av NVivo i egen forskning
 • Bruk av diktafon-app
 • Tips til transkribering
 • Video-analyse
Merk: Dette er et hjelp-til-selvhjelp-tilbud for forskere ved OsloMet. 

 

Send forespørsel om veiledningstime
(Klikk på FEIDE for å logge inn).

Kontakt