Droppe til innhold

FoU LUI

FoU LUI

Forskningsledelse ved LUI

Forskningsledelse

  • Hanne Skaaden (oslomet.no), prodekan for FoU
  • Kristin Walseth (oslomet.no), leder av ph.d. program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 
  • Julia Ferkis (oslomet.no), seksjonssjef Seksjon for FoU

Instituttenes FoU-ledere

  • Institutt for yrkesfaglærerutdanning (stilling for tiden ubesatt)
  • Inger Marie Lindboe, Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Ingeborg Krange, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
  • Torkel Brekke, Institutt for internasjonale studium og tolkeutdanning

FoU-utvalget

 

chatbot-portlet